img

Doç. Dr. Ertan YAKICI

  • Mühendislik Fakültesi
  • Endüstri Mühendisliği Bölümü
  • -

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Post Doktora, Amerika Birleşik Devletleri, Naval Postgraduate School, , 2015, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Dr), 2006, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi (Yl) (Tezsiz), 2005, 2006
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, Georgia Institute Of Technology {Georgia}, Endüstri Mühendisliği, , 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Deniz Harp Okulu (Dekanlık), Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1995, 1999
Yabancı Dil
İngilizce, YDS, 95, 2022/1 Yab, 2022
İngilizce, YDS, 98, 2018-YDS İ, 2018
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kurs, Karargah Subaylığı, Deniz Harp Enstitüsü, MSÜ/İstanbul, Türkiye, 12-03-2018, 20-07-2018
Kurs, Komutanlık ve Karargah Subaylığı Kursu, Deniz Harp Akademisi, Türkiye, 03-03-2014, 23-07-2014
Kurs, İş Etüdü Eğitimi, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye, 08-04-2013, 26-04-2013
Sertifika, European Foundation of Quality Management Assessor Course, European Foundation of Quality Management, Belçika, 16-04-2013, 20-04-2013
Kurs, Operations Research and System Analysis Military Applications Course, Army Logistics University, A.B.D., 29-06-2009, 09-10-2009
Kurs, Operations Research and System Analysis - Decision Analysis Course, Army Logistics University, A.B.D., 18-02-2008, 29-02-2008
[UAK] Mühendislik Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması
Akademik Ünvanlar
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği, Türkiye
2014-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2022-2023, Anabilim Dalı Başkanı, Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye
2020-2022, Enstitü Müdürü, Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye
2020-2022, Anabilim Dalı Başkanı, Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Büşra Sultan Bayat, Yüksek Lisans, Yer seçimi, boyutlandırma ve envanter rotalama probleminin modellenmesi ve çözümü, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Baha Emir Şahin, Yüksek Lisans, Devletlerin stratejik deniz ulaştırma için ticari gemilerden istifade etmesi, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Alper Kaan Ateş, Yüksek Lisans, Deniz lojistik firmalarında sosyal medya kullanımının firma faaliyetleri ile olan ilişkisi, Milli Savunma Üniversitesi, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Işın Kurt, Yüksek Lisans, Özellik eşitleme kısıtına sahip bir p-medyan probleminin tavlama benzetimi algoritmasıyla çözümü, Milli Savunma Üniversitesi, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Deniz Harekât Analizi Anabilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kerim Doğan, Yüksek Lisans, Önleyici sağlık koruma tesislerinin yerleşim problemi için çok amaçlı bir model önerisi, Milli Savunma Üniversitesi, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Deniz Harekât Analizi Anabilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hacı Şahin, Yüksek Lisans, Optimal operation policies for multi-item vending machines with product dedicated variant towers, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ecem Altuntaş, Yüksek Lisans, Comparison of lead time quotation policies in e-commerce environment, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Halenur Şahin Mahmutoğulları, Doktora, UTADIS based multi-objective evolutionary algorithms for medical diagnosis problems, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hakan Merdanoğlu, Yüksek Lisans, Scheduling for home energy management system, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2022-2023, Production Systems Analysis, Lisans
2022-2023, Deniz Harekat Analizi, Lisans
2022-2023, Üretim Planlama Kontrol, Lisans
2022-2023, Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans
2022-2023, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yüksek Lisans
2022-2023, Stokastik İşlemler, Yüksek Lisans
2021-2022, Yöneylem Araştırması, Yüksek Lisans
2021-2022, Stokastik İşlemler, Lisans
2021-2022, Production Systems Analysis, Lisans
2021-2022, Endüstri Mühendisliğine Giriş, Lisans
2021-2022, Karar Yöntemleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans
2021-2022, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yüksek Lisans
2020-2021, Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler, Yüksek Lisans
2020-2021, Endüstri Mühendisliğine Giriş, Lisans
2020-2021, Stokastik İşlemler, Lisans
2020-2021, Stokastik Süreçler, Yüksek Lisans
2020-2021, Ağ Teorisi, Yüksek Lisans
2020-2021, Production Systems Analysis, Lisans
2019-2020, Production Systems Analysis, Lisans
2019-2020, Yöneylem Araştırması, Yüksek Lisans
2019-2020, KARAR YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, AĞ TEORİSİ, Yüksek Lisans
2019-2020, OPTİMİZASYONDA SEZGİSEL YÖNTEMLER, Yüksek Lisans
2019-2020, KARAR YÖNTEMLERİ, Lisans
2019-2020, STOKASTİK İŞLEMLER, Lisans
2019-2020, Stokastik İşlemler, Yüksek Lisans
2019-2020, Karar ve Oyun Teorisi, Lisans
2019-2020, End.Müh.Giriş, Lisans
2019-2020, Şebeke Modelleri, Lisans
2018-2019, Üretim Planlama, Lisans
2018-2019, Heuristic Methods in Optimization, Lisans
2018-2019, End.Müh.Giriş, Lisans
2018-2019, Şebeke Modelleri, Lisans
2018-2019, Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler, Lisans
2018-2019, Stokastik İşlemler, Lisans
2018-2019, Çizelgeleme, Lisans
2018-2019, Stokastik İşlemler, Yüksek Lisans
2018-2019, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Yöneylem Araştırması, Yüksek Lisans
2018-2019, Tesis Planlama, Lisans
2018-2019, Production and Operations Analysis, Lisans
2018-2019, Production Planning, Lisans
2017-2018, Yöneylem Araştırması, Yüksek Lisans
2017-2018, Yöneylem Araştırması-1, Lisans
2017-2018, Endüstri Mühendisliğine Giriş, Lisans
2017-2018, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yüksek Lisans
2017-2018, Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler, Lisans
2017-2018, Heuristic Methods in Optimization, Lisans
2017-2018, Production and Operations Analysis, Lisans
2016-2017, Karar Yöntemleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yüksek Lisans
2016-2017, Stokastik İşlemler, Lisans
2016-2017, Operations Research 2, Lisans
2016-2017, Mühendislikte Bilimsel Yöntemler, Lisans
2016-2017, Şebeke Modelleri, Lisans
2015-2016, Stokastik İşlemler, Lisans
2015-2016, Kombinatoryal Optimizasyon, Yüksek Lisans
2015-2016, Operations Research 2, Lisans
2014-2015, Çizelgeleme, Yüksek Lisans
2014-2015, Çizelgeleme, Lisans
2014-2015, Design and Operation of Transportation Networks, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Otonom İnsansız Deniz ve Hava Araçları Ile Optimizasyon ve Yapay Zeka Temelli Müşterek Müsilaj Temizleme Yaklaşımı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2021-2022
Silahlı İha Ve Taşıyıcı Platformların Konuşlanma Ve Rotalama Optimizasyonu (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2021-2022
Heterojen Kablosuz Algılayıcı Aglar Kullanarak Bütünlesik Sınır Güvenligi Saglanması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2018-2020
BAP - 08-11-2011-104 Spor ve Eğlence Sektöründe Birden Fazla Organizasyonun Paket Halinde Satılma Metotları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2012
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Karataş, M., Yakıcı, E., Daşcı, A. (2022) "Solving a bi-objective unmanned aircraft system location-allocation problem", ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 319 (0) pp. 1631-1654 [SCI Expanded] DOI
Yakıcı, E., Karataş, M. (2021) "Solving a multi-objective heterogeneous sensor network location problem with genetic algorithm", Computer Networks, 192 (0) [SCI Expanded] DOI
Karataş, M., Yakıcı, E. (2021) "A multi-objective location analytics model for temporary emergency service center location decisions in disasters", Decision Analytics Journal, (0) Link DOI
Yakıcı, E., Karataş, M., Duran, S. (2021) "A multi-objective approach in expanding the pre-positioning warehouse networks in humanitarian logistics", European J. of Industrial Engineering, 15 (1) pp. 67-102 [SCI Expanded] DOI
Güden, H., Keçeci, B., Karataş, M., Yakıcı, E. (2020) "INTER-CITY BUS SCHEDULING WITH CENTRAL CITY LOCATION AND TRIP SELECTION", International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 27 (6) [SCI Expanded]
Dogan, K., Karataş, M., Yakıcı, E. (2020) "A model for locating preventive health care facilities", Central European Journal of Operations Research, 28 (0) pp. 1091-1121 [SCI Expanded] DOI
Merdanoğlu, H., Yakıcı, E., Doğan, O.T., Duran, S., Karataş, M. (2020) "Finding optimal schedules in a home energy management system", Electric Power Systems Research, 182 (0) p. 106229 [SCI Expanded] Link
Yılmaz, O., Yakıcı, E., Karataş, M. (2019) "A UAV location and routing problem with spatio-temporal synchronization constraints solved by ant colony optimization", JOURNAL OF HEURISTICS, 25 (4) pp. 673-701 [SCI Expanded] Link DOI
Karataş, M., Yakıcı, E. (2019) "An analysis of p-median location problem: Effects of backup service level and demand assignment policy", European Journal of Operational Research, 272 (1) pp. 207-218 [SCI Expanded] Link DOI
Şahin, H., Duran, S., Yakıcı, E., Şahin, M. (2019) "Patient classification considering the risk of restenosis after coronary stent placement", JOURNAL OF HEURISTICS, 25 (4) pp. 703-729 [SCI Expanded] Link DOI
Güden, H., Yakıcı, E. (2019) "A branch and cut algorithm for the capacitated star–star telecommunication network problem", Optimization Letters, 13 (4) pp. 825-836 [SCI Expanded] Link DOI
Karataş, M., Yakıcı, E. (2018) "An iterative solution approach to a multi-objective facility location problem", APPLIED SOFT COMPUTING, 62 (0) pp. 272-287 [SCI] DOI
Yakıcı, E. (2018) "A multiobjective fleet location problem solved by adaptation of evolutionary algorithms NSGA-II and SMS-EMOA", Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 24 (1) pp. 94-100 [TR Dizin] Link DOI
Yakıcı, E. (2018) "Harekata hazır amfibi gruplar için personel ve kargo aktarmalı hava vasıtası rotalama problemi", Verimlilik Dergisi, 2018 (4) pp. 219-235 [TR Dizin]
Konu, A.S., Duran, S., Yakıcı, E. (2018) "İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması", Verimlilik Dergisi, (1) pp. 141-159 [TR Dizin]
Yakıcı, E. (2017) "A case study for pre-positioning a global humanitarian relief network", Journal of Naval Science and Engineering, 13 (1) pp. 23-30
Yakıcı, E. (2017) "A heuristic approach for solving a rich min-max vehicle routing problem with mixed fleet and mixed demand", Computers and Industrial Engineering, 109 (0) pp. 288-294 [SCI Expanded] Link DOI
Yakıcı, E., Yiğit, A. (2017) "An evolutionary algorithm for p-median problem with attribute equity constraint", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 32 (4) pp. 1-10 [TR Dizin]
Yakıcı, E. (2016) "Generalization of a UAV location and routing problem by time windows", Journal of Naval Science and Engineering, 12 (2) pp. 67-78
Yakıcı, E. (2016) "A rich min-max vehicle routing problem", Journal of Naval Science and Engineering, 12 (1) pp. 19-32
Yakıcı, E. (2016) "Solving location and routing problem for UAVs", Computers and Industrial Engineering, 102 (0) pp. 294-301 [SCI Expanded] Link DOI
Duran, S., Özener, O.Ö., Yakıcı, E. (2014) "League scheduling and game bundling in sports industry", Computers and Industrial Engineering, 74 (0) pp. 92-101 [SCI Expanded] DOI
Yakıcı, E., Özener, O.Ö., Duran, S. (2014) "Selection of event tickets for bundling in sports and entertainment industry", Computers and Industrial Engineering, 74 (0) pp. 257-269 [SCI Expanded] DOI
Yakıcı, E., Karasakal, O. (2013) "A min-max vehicle routing problem with split delivery and heterogeneous demand", Optimization Letters, 7 (7) pp. 1611-1625 [SCI Expanded] Link DOI
Duran, S., Swann, J.L., Yakıcı, E. (2012) "Dynamic switching times from season to single tickets in sports and entertainment", Optimization Letters, 6 (6) pp. 1185-1206 [SCI Expanded] Link DOI
Bildiriler
Zehir, M.A., Doğan, O.T., Merdanoğlu, H., Yakıcı, E., Duran, S., Akyıldırım, H.C. (2022) "Cloud-based Optimal Energy Scheduling of Photovoltaics and Electric Vehicle-integrated Community Microgrids", 4th Global Power, Energy and Communication Conference- GPECOM2022 , Türkiye, (Temmuz 2022)
Zehir, M.A., Doğan, O.T., Merdanoğlu, H., Yakıcı, E., Duran, S., Akyıldırım, H.C. (2022) "EV-integrated community microgrid scheduling considering distributed generation, non-flexible load and dynamic pricing uncertainties", 14th International Conference on Applied Energy (ICAE2022) , Almanya, (Ağustos 2022)
Yakıcı, E., Önel, T. (2021) "A Neural Network Learning Approach for Solving the Knapsack Problem", 2nd International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME 2021) , (Eylül 2021)
Yakıcı, E., Şahin, H., Duran, S. (2020) "Optimal Operation Policies for Vendor Machines with Product Dedicated Variant Towers", International Conference on Industrial Engineering and Operations Management , (Mart 2020)
Karataş, M., Yakıcı, E. (2020) "An Integrated Surveillance Problem for Heterogeneous Sensor Networks", INFORMS CONFERENCE ON SECURITY 2020 , (Şubat 2020)
Şahin, H., Duran, S., Yakıcı, E., Şahin, M. (2019) "Patient Classıfication Considering the Risk of Restenosis After Coronary Stent Placement", YAEM 2019 , Türkiye, (Haziran 2019)
Güden, H., Keçeci, B., Yakıcı, E., Karataş, M. (2018) "An intercity bus scheduling problem with central city location", 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018) , Izmir, Türkiye, (Nisan 2018)
Karataş, M., Craparo, E., Yakıcı, E. (2018) "Optimization of multistatic sensor locations for point coverage purposes", 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018) , Izmir, Türkiye, (Nisan 2018)
Yakıcı, E., Güden, H. (2018) "A Solution Method for a Star-Star Telecommunication Network Problem", 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON STATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS , (Mart 2018)
Karataş, M., Yakıcı, E. (2018) "Optimization of Emergency Service Center Locations Using an Iterative Solution Approach", 32nd Belgian Operational Research Society’xxs Annual Conference (ORBEL32) , Liege, Belçika, (Ocak 2018)
Karataş, M., Craparo, E., Yakıcı, E. (2018) "Approximating the Coverage of Randomly Deployed Bistatic Sensors", 2nd International Congress On Mathematics Statistics and Analytical Methods , (pp. 69), İstanbul, Türkiye, (Mart 2018)
Karataş, M., Yakıcı, E. (2018) "Solving a Discrete Barrier Location Problem: Mathematical Modelling and Metaheuristic Approaches", 2nd International Congress On Mathematics Statistics and Analytical Methods , (pp. 73), İstanbul, Türkiye, (Mart 2018)
Yakıcı, E., Karataş, M., Yılmaz, O. (2018) "A UAV Location and Routing Problem with Synchronization Constraints", 32nd Belgian Operational Research Society’xxs Annual Conference (ORBEL32) , Liege, Belçika, (Ocak 2018)
Yakıcı, E., Merdanoğlu, H., Doğan, O.T., Duran, S. (2018) "Operation Policies for Multi-Item Vendor Machines", 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Conference , (Nisan 2018)
Şahin, H., Duran, S., Yakıcı, E. (2017) "Assessing In-stent-restenosis Risks of Patients After Coronary Stent Placement", INFORMS Annual Meeting 2017 , (Ekim 2017)
Dogan, K., Karataş, M., Yakıcı, E. (2017) "Önleyici Saglık Koruma Tesislerinin Yerlesim Problemi için Çok Amaçlı Bir Model Önerisi", YAEM 2017 , Türkiye, (Temmuz 2017)
Yakıcı, E., Karataş, M. (2017) "A Complex University Course Timetabling and Student Instructor Scheduling Problem", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017) , (Ekim 2017)
Yakıcı, E., Karataş, M. (2017) "An Analysis of Multiple-Server Alternative for a Facility Location Problem", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017) , (Ekim 2017)
Karataş, M., Yakıcı, E. (2017) "A Strategic Level Mathematical Model for Locating Preventive Health Care Facilities Under Congestion and Budget Constraints", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017) , (Ekim 2017)
Karataş, M., Yakıcı, E. (2017) "A Hybrid Goal Programming and Branch-and-Bound Methodology to Solve Multi-Objective Facility Location Problems", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017) , (Ekim 2017)
Şahin, H., Duran, S., Yakıcı, E. (2017) "Classification of Patients According to Their Risks of Restenosis", 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress , (Mayıs 2017)
Yakıcı, E. (2016) "İHA Yerleştirme ve Rotalama Problemi için Karınca Kolonisi Optimizasyonu", YAEM 2016 , Türkiye, (Temmuz 2016)
Dell, R., Hartman, T., Mclemore, C., Yakıcı, E. (2016) "Rapid Airlift Planning for Amphibious Ready Groups", JOINT WORKSHOP ON LOCATION AND NETWORK DESIGN - TRANSPORTATION AND LOGISTICS , (Mart 2016)
Dell, R., Hartman, T., Mclemore, C., Yakıcı, E. (2016) "Daily Aircraft Routing For Amphibious Ready Groups", INFORMS Annual Meeting 2016 , (Kasım 2016)
Duran, S., Konu, A.S., Yakıcı, E. (2015) "Humanitarian Logistics: Pre Positioning of Relief Items in Istanbul", INFORMS Annual Meeting 2015 , (Kasım 2015)
Duran, S., Özener, O.Ö., Yakıcı, E. (2012) "Selection of Event Tickets for Bundling in Sports andEntertainment Industry", 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization , (Nisan 2012)
Yakıcı, E., Duran, S. (2010) "Switching Times from Season to Single Tickets", Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR) , (Eylül 2010)
Duran, S., Yakıcı, E. (2010) "Dynamic Switching Times from Season to Single Tickets with the Option of Early Switch to Low Demand Game Tickets in Sports and Entertainment Industry", YAEM 2010 , Türkiye, (Haziran 2010)
Karasakal, O., Bektaş, K., Akbori, F., Yakıcı, E., Özkan, U., Kart, M. (2010) "Deniz Kuvvetleri Stratejik Karar Destek Sistemi", SAVTEK 2010 , Türkiye, (Haziran 2010)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Yakıcı, E., Karataş, M., Yılmaz, O. (2021) "Research Anthology on Reliability and Safety in Aviation Systems, Spacecraft, and Air Transport", : IGI Global
Karataş, M., Yakıcı, E., Razı, N. (2018) "Operations Research for Military Organizations", İngiltere : IGI Global
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Dergi) Journal of Naval Science and Engineering, 2023, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Journal of Naval Sciences and Engineering, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Naval Sciences and Engineering, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Naval Sciences and Engineering, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Naval Sciences and Engineering, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Naval Sciences and Engineering, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Naval Science and Engineering, 2017, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Journal of Naval Science and Engineering, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Travel Tourism Marketing, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Military Operations Research, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) COMPUTERS INDUSTRIAL ENGINEERING, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Naval Science and Engineering, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Naval Science and Engineering, 2016
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Solving location and routing problem for UAVs
Computers and Industrial Engineering
26 5 0 0 0 3 38
2
An iterative solution approach to a multi-objective facility location problem
APPLIED SOFT COMPUTING
23 2 0 0 0 0 32
3
Finding optimal schedules in a home energy management system
Electric Power Systems Research
24 0 0 0 0 0 24
4
An analysis of p-median location problem: Effects of backup service level and demand assignment policy
European Journal of Operational Research
9 1 0 0 0 0 10
5
A heuristic approach for solving a rich min-max vehicle routing problem with mixed fleet and mixed demand
Computers and Industrial Engineering
5 4 0 0 0 0 10
6
A UAV location and routing problem with spatio-temporal synchronization constraints solved by ant colony optimization
JOURNAL OF HEURISTICS
6 1 0 0 0 1 8
7
Operations Research for Military Organizations
5 1 0 0 0 1 7
8
A model for locating preventive health care facilities
Central European Journal of Operations Research
6 0 0 0 0 0 6
9
A min-max vehicle routing problem with split delivery and heterogeneous demand
Optimization Letters
4 2 0 0 0 0 6
10
Solving a multi-objective heterogeneous sensor network location problem with genetic algorithm
Computer Networks
4 0 0 0 0 0 4
11
A branch and cut algorithm for the capacitated star–star telecommunication network problem
Optimization Letters
1 0 0 0 0 0 1
12
Solving a bi-objective unmanned aircraft system location-allocation problem
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH
1 0 0 0 0 0 1
13
Dynamic switching times from season to single tickets in sports and entertainment
Optimization Letters
1 0 0 0 0 0 1
14
Patient classification considering the risk of restenosis after coronary stent placement
JOURNAL OF HEURISTICS
1 0 0 0 0 0 1
15
League scheduling and game bundling in sports industry
Computers and Industrial Engineering
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mümtaz Karataş
Milli Savunma Üniversitesi
2017 - 2022 24
Serhan Duran
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2010 - 2022 18
Hüseyin Güden
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2018 - 2020 4
Hakan Merdanoğlu
-
2018 - 2022 4
Halenur Şahin
-
2017 - 2019 4
Osman Tufan Doğan
-
2018 - 2022 4
Okan Örsan Özener
Özyeğin Üniversitesi
2012 - 2014 3
Oktay Yılmaz
-
2018 - 2021 3
Mustafa Alparslan Zehir
Marmara Üniversitesi
2022 2
Mahmut Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2019 2
Ayşe Sinem Konu
-
2015 - 2018 2
Connor Mclemore
-
2016 2
Emily Craparo
-
2018 2
Hayri Can Akyıldırım
-
2022 2
Orhan Karasakal
-
2010 - 2013 2
Robert Dell
-
2016 2
Travıs Hartman
-
2016 2
Abdullah Daşcı
-
2022 1
Tolga Önel
Milli Savunma Üniversitesi
2021 1
Barış Keçeci
-
2020 1
Barış Keçeci
Başkent Üniversitesi
2018 1
Aybeniz Yiğit
-
2017 1
Fahrettin Akbori
-
2010 1
Hacı Şahin
-
2020 1
Julie L Swann
-
2012 1
Kerım Dogan
-
2020 1
Kerim Dogan
-
2017 1
Kurtuluş Bektaş
-
2010 1
Mete Kart
-
2010 1
Nasuh Razı
-
2018 1
Umut Özkan
-
2010 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49527
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24189
YÖKSİS Bilim Alanı Endüstri Mühendisliği 1278
Anahtar Kelimeler Yöneylem Araştırması
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 5 92 112 265 202 160 165 70 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 645 . 544 . 597 . 394 . 448 . 435 . 491 . 596 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 467 . 379 . 414 . 229 . 290 . 287 . 349 . 462 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 154 . 82 . 72 . 25 . 53 . 58 . 72 . 114 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 93 . 37 . 37 . 7 . 19 . 25 . 34 . 57 . -
Toplam Yayın 1 6 10 15 5 5 5 3 0
Toplam Makale 0 3 3 5 4 3 3 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 1 3 7 8 1 2 1 2 0
Makale (SCI) 0 1 1 2 4 3 2 1 0
Makale (Uluslararası) 0 2 1 1 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 2 6 8 0 2 1 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 1 0 1 0 0 0 0