img
Patient classification considering the risk of restenosis after coronary stent placement
Yazarlar
Halenur Şahin
Serhan Duran
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ertan YAKICI
Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye
Mahmut Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı JOURNAL OF HEURISTICS
Dergi ISSN 1381-1231
Dergi Tarandığı Indeksler SCI-Expanded
Dergi Grubu Q2
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 10-2019
Cilt No 25
Sayı 4
Sayfalar 703 / 729
Doi Numarası 10.1007/s10732-018-9394-9
Makale Linki http://link.springer.com/10.1007/s10732-018-9394-9
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 1
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0
Patient classification considering the risk of restenosis after coronary stent placement