img
Finding optimal schedules in a home energy management system
Yazarlar
Hakan Merdanoğlu
Doç. Dr. Ertan YAKICI
Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye
Osman Tufan Doğan
Serhan Duran
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Mümtaz Karataş
Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Electric Power Systems Research
Dergi ISSN 0378-7796
Dergi Tarandığı Indeksler SCI-Expanded
Dergi Grubu Q2
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 05-2020
Cilt No 182
Sayfalar 106229 /
Makale Linki https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378779620300365
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 24
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0