img
Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN
Ankara Bilim Üniversitesi, Türkiye
Kasım Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum)
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
Kongre Tarihi 25-09-2013 / 28-09-2013
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir İzmir
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0