img
Encouraging User-Trust to Internet-of-Things Implementations
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN
Ankara Bilim Üniversitesi, Türkiye
Kasım Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Erhan Gökçay
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı 9th International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTURKEY 2016)
Kongre Tarihi 25-10-2016 / 26-10-2016
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Ankara
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0