img
An Undergraduate Curriculum for Deep Learning
Yazarlar
Güzin Türkmen
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Cansu Çiğdem Ekin
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Gökhan Şengül
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN
Ankara Bilim Üniversitesi, Türkiye
Kasım Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum)
Bildiri Dili İngilizce
Kongre Adı International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK’18)
Kongre Tarihi 20-09-2018 / 23-09-2018
Basıldığı Ülke Bosna Hersek
Basıldığı Şehir Saraybosna
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0
An Undergraduate Curriculum for Deep Learning