img
Unidirectional Data Transfer: A Secure System To Push The Data From A High Security Network To A Lower One Over An Actual Air-Gap
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Gökhan Şengül
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Kasım Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering (IJSRISE)
Dergi ISSN 2380-8128
Dergi Tarandığı Indeksler Google Scholar, Turkish Education Index, Universal Impact Factor, General Impact Factor, InfoBase Index, Scholar Article Impact Factor - SAIF, Research World, Journal Index, CiteFactor, International institute of organized research, AcademicKeys, AcademiaEdu, ResearcBib, Scientific Indexing Services (SIS), Scribed, HotDoc.
Dergi Grubu Q4
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 04-2017
Cilt No 3
Sayı 1
Sayfalar 35 / 38
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0