img
Spirulina Detection Using Deep Learning Approach
Yazarlar
Othman Siddik
Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN
Ankara Bilim Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı British Journal of Computer, Networking and Information Technology
Dergi ISSN 2689-5315
Dergi Tarandığı Indeksler OCLC WorldCat, Library of Congress USA, Google Scholar, Open Academic Journals Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), SJIFactor
Dergi Grubu Q4
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 12-2019
Cilt No 2
Sayı 1
Sayfalar 34 / 44
Makale Linki https://abjournals.org/bjcnit/wp-content/uploads/sites/11/journal/published_paper/volume-2/issue-1/BJCNIT_v0JlUaHY.pdf
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0