img
Uyarlamalı Bilgisayar Testlerinde Bulanık Mantık Kullanılması
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN
Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Bilişim Teknolojileri Dergisi
Dergi ISSN 1307-9697
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Dergi Grubu Q4
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 07-2020
Cilt No 13
Sayı 3
Sayfalar 289 / 300
Doi Numarası 10.17671/gazibtd.669791
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/916956
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0
Uyarlamalı Bilgisayar Testlerinde Bulanık Mantık Kullanılması