img
Öğrenci ders devamının sınavlarda alınan notlara etkisi üzerine bir durum çalışması
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Kasım Murat Karakaya
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 1306-7850
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Dergi Grubu Q4
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2016
Cilt No 12
Sayı 1
Sayfalar 211 / 222
Doi Numarası 10.17860/efd.87593
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/161136
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0
Öğrenci ders devamının sınavlarda alınan notlara etkisi üzerine bir durum çalışması