img
Çukur İmla Şişen Zirh Etkileşiminin sayisal Yöntemlerle İncelenmesi
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Ferit SAİT
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Ercan Gürses
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Bildiri Türü Tebliğ/Bildiri
Bildiri Alt Türü Tam Metin Olarak Yayımlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum)
Bildiri Dili Türkçe
Kongre Adı SAVTEK
Kongre Tarihi 25-06-2014 / 27-06-2014
Basıldığı Ülke Türkiye
Basıldığı Şehir Ankara
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0