img
Modeling and simulation of coupled phase transformation and stress evolution in thermal barrier coatings
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Ferit SAİT
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Özgür Aslan
Atılım Üniversitesi, Türkiye
Ercan Gürses
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY
Dergi ISSN 0749-6419
Dergi Tarandığı Indeksler SCI
Dergi Grubu Q1
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 11-2020
Cilt No 134
Doi Numarası 10.1016/j.ijplas.2020.102790
Atıf Sayıları
SSCI/AHCI/SCI/ESCI 0
Scopus Atıf Sayısı 0
Diğer Atıflar 0
Modeling and simulation of coupled phase transformation and stress evolution in thermal barrier coatings