img

Dr. Öğr. Üyesi Faris Serdar TAŞEL

  • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • -

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Tıp Bilişimi (Dr), 2008, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2001, 2004
Yabancı Dil
İngilizce, e-YDS, 88, 2019
İngilizce, KPDS, 82, Güz, 2012
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Görüntü İşleme
Akademik Ünvanlar
2013-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2005-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Mohammed Khaleel Naser Al Juboorı, Yüksek Lisans, Developing Arabic Sign Language Recognition System, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Merve Duman, Yüksek Lisans, Automatic identification and measurement of antibiogram analysis, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Digital Image Processing, Lisans
2019-2020, Object Oriented Programming, Lisans
2018-2019, Computer Programming, Lisans
2018-2019, Object Oriented Programming, Lisans
2017-2018, Object Oriented Programming, Lisans
2017-2018, Fundamentals of Computer Engineering, Lisans
2016-2017, Programming Language Concepts, Lisans
2016-2017, Operating Systems, Lisans
2016-2017, Object Oriented Programming, Lisans
2015-2016, INTRODUCTİON TO COMPUTER SCİENCE, Lisans
2015-2016, INTRODUCTİON TO OBJECT-ORİENTED PROGRAMMİNG WİTH JAVA, Lisans
2015-2016, Computer Programming, Lisans
2015-2016, Programming Language Concepts, Lisans
2015-2016, Formal Languages and Automata, Lisans
2015-2016, Operating Systems with JAVA, Lisans
2014-2015, INTRODUCTİON TO OBJECT-ORİENTED PROGRAMMİNG WİTH JAVA, Lisans
2014-2015, INTRODUCTİON TO COMPUTER SCİENCE, Lisans
2013-2014, Introduction to Computer Science, Lisans
2013-2014, Introduction to Object-Oriented Programming with Java, Lisans
2013-2014, Operating Systems, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Yılmaz, M., Taşel, F.S., Güleç, U., Sopaoğlu, U. (2018) "Towards a process management life-cycle model for graduation projects in computer engineering", PLOS ONE, 13 (11) [SCI] Link DOI
Taşel, F.S., Mumcuoğlu, Ü.E., Hassanpour, R.Z., Perkıns, G. (2016) "A validated active contour method driven by parabolic arc model for detection and segmentation of mitochondria", Journal of Structural Biology, 194 (3) pp. 253-271 [SCI] Link DOI
Mumcuoğlu, Ü.E., Hassanpour, R.Z., Taşel, F.S., Perkıns, G., Martone, M., Gürcan, M. (2012) "Computerized detection and segmentation of mitochondria on electron microscope images", Journal of Microscopy, 246 (3) pp. 248-265 [SCI] Link DOI
Bildiriler
Yılmaz, M., Taşel, F.S., Tüzün, E., Güleç, U., Connor, R.V.O., Clarke, P.M. (2019) "Applying Blockchain to Improve the Integrity of the Software Development Process", European Conference on Software Process Improvement 2019 , (Ağustos 2019)
Yılmaz, M., Taşel, F.S., Güleç, U., Sopaoğlu, U. (2016) "Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Projeleri için Düşünülmüş Bir Süreç Yönetim Modeli", 10th Turkish National Software Engineering Symposium (UYMS 2016) , Türkiye, (Ekim 2016)
Taşel, F.S., Hassanpour, R.Z., Mumcuoğlu, Ü.E., Perkıns, G., Martone, M. (2014) "Automatic detection of mitochondria from electron microscope tomography images: a curve fitting approach", MEDICAL IMAGING 2014: IMAGE PROCESSING , San Diego, (Mart 2014)
Taşel, F.S., Temizel, A. (2012) "Parallelization of Hough Transform for Circles using CUDA", GPU Technology Conference 2012 , (Şubat 2012)
Taşel, F.S. (2012) "Hough Dönüşümünün Dairesel Şekil Tespiti İçin CUDA Üzerinde Paralelleştirilmesi", Çankaya Üniversitesi, 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , Türkiye, (Nisan 2012)
Taşel, F.S., Sönmez, A.B. (2010) "Metinden Bağımsız Otomatik Konuşmacı Tanıma Sistemleri ve Performans Karşılaştırması", Çankaya Üniversitesi, 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , (pp. 142), Türkiye, (Nisan 2010)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
(2017) "2017 ODTÜ Yılın Tezi Ödülü" ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ünal Erkan Mumcuoğlu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2012 - 2016 3
Reza Zare Hassanpour
Çankaya Üniversitesi
2012 - 2016 3
Ulaş Güleç
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2016 - 2019 3
Murat Yılmaz
Çankaya Üniversitesi
2016 - 2019 3
Guy Perkıns
-
2012 - 2016 3
Maryann Martone
-
2012 - 2014 2
Uğur Sopaoğlu
-
2016 - 2018 2
Eray Tüzün
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
2019 1
Alptekin Temizel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2012 1
Arzu Burçak Sönmez
-
2010 1
Metin Gürcan
-
2012 1
Paul M Clarke
-
2019 1
Rory V O Connor
-
2019 1