img

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nurdan SARAN

  • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • -

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi (Dr), 2002, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 1995, 1999
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 1995, 1999
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 1995, 1999
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 81, 2023/2 Yük, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 78, 09 Temmuz, 2017
İngilizce, TOEFL CBT, 520, Bahar, 2002
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Öğrenme
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Görüntü İşleme
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Makine Öğrenmesi
Akademik Ünvanlar
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2009-2013, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2004-2009, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2000-2004, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Ahmet Yıldırım, Yüksek Lisans, Development of Anomaly-Based Intrusion Detection Model Using Machine and Deep Learning Methods, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Alı Sadeq Husseın Asal, Yüksek Lisans, An Intrusion Detection System Based on Polynomial Feature Correlation Analysis, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Necati Erkal, Yüksek Lisans, EXPLORING NEW APPROACHES IN A TRIP RECOMMENDATION SYSTEM: MODELS, DATA STRATEGIES AND HYPER PARAMETE, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Abdullah Uğur Mat, Yüksek Lisans, APPROACHING NVIDIA'S WINNING ALGORITHM WITH LSTM, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kadir İlker Budak, Yüksek Lisans, PREDICTIVE MODELING FOR BOTNET DETECTION: A NEW DATASET AND MACHINE LEARNING APPROACH, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emre Albayrak, Yüksek Lisans, STOCK PRICE PREDICTION USING DEEP LEARNING METHODS IN HIGH-FREQUENCY TRADING, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Gülnihal Öztürk, Yüksek Lisans, Identity/attribute-based authentication protocols based on pairings, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Özgün Erdoğan, Yüksek Lisans, Server based electronic signature approach to improve e-signature practices in Turkey, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Seda Yüksel, Yüksek Lisans, Analyzing the medium-interaction honeypot: A case study, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Canan Niyaze Soba, Yüksek Lisans, A new data-centric authentication and authorization mechanism for multilayer systems, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Koray Yılmaz, Yüksek Lisans, Developing a free DLP system for email data leakage, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Mohammed Kadhım Hawı, Yüksek Lisans, An approach to improve the time complexity of dynamic provable data possession, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mahmut Oflaz, Yüksek Lisans, Cloud storage security and crud supported data possession with integrity auditor, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mine Hurmuzlu, Yüksek Lisans, Authentication mechanism of Electronic Health Record (EHR) in the cloud, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Ahmet Durmuş, Yüksek Lisans, The observation of information security awareness in Turkey, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Hasan Özkul, Yüksek Lisans, Mobile GPS tracking for children and family safety and comparison of location accuracy on different, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Özgür Pekcagliyan, Yüksek Lisans, Parallel ımplementatıon of aes algorıthm usıng cuda & MPI, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Cem Olcay, Yüksek Lisans, Least significant bit embedding methods on still images, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2022-2023, Formal Languages and Automata, Lisans
2021-2022, Artificial Neural Networks, Lisans
2020-2021, Introduction to Data Science, Lisans
2020-2021, Introduction To Probability and Statistics, Lisans
2020-2021, Information Security, Yüksek Lisans
2013-2014, Ceng 375 Numerical Computations, Lisans
2013-2014, Ceng 310 Algorithms, Lisans
2013-2014, Introduction to Data Security & Cryptography, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Su Kalitesi ve Atık Su Arıtma Verimliliği İzleme Sistemi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021
Digital Era: WEB 3.0 and beyond... (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: , 2019-2022
Intelligent Video Analytics Using Parallel Processing (Ulusal) Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Projesi: , 2010-2012
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Saran, A.N. (2024) "On time-memory trade-offs for password hashing schemes", Frontiers in Computer Science, 6 (0) DOI
Öztürk, G., Saran, A.N., Doğanaksoy, A. (2023) "Modified Attribute-Based Authentication for Multi-Agent Systems", International Journal of Information Security Science, 12 (3) pp. 1-13 [TR Dizin] Link DOI
Albayrak, E., Saran, A.N. (2023) "İstatistiksel ve Derin Öğrenme Modellerini Kullanarak Hisse Senedi Fiyat Tahmini", Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 16 (2) pp. 161-169 [TR Dizin] DOI
Saran, A.N., Saran, M., Nar, F. (2021) "Distribution-preserving data augmentation", PeerJ Computer Science, 7 (0) [SCI] DOI
Saran, A.N., Erdoğan, Ö. (2021) "A survey on server-based electronic identification and signature schemes to improve eIDAS: with a new proposal for Turkey", PeerJ Computer Science, 7 (0) [SCI] DOI
Saran, M., Saran, A.N. (2019) "Cassandra ve MongoDB NoSQL Veri Tabanlarının Karşılaştırmalı Güvenlik Analizi", ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 5 (0) DOI
Nar, F., Özgür, A., Saran, A.N. (2016) "Sparsity-Driven Change Detection in Multitemporal SAR Images", IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 13 (0) [SCI] DOI
Nurdan, S., Fatih, N., Murat, S. (2014) "Vessel segmentation in MRI using a variational image subtraction approach", Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 22 (0) pp. 499-516 [SCI Expanded]
Olcay, C., Saran, A.N. (2013) "İmge İçine Bilgi Gizlemede Kullanılan LSB Yöntemlerinin Karşılaştırması", Cankaya University Journal of Science and Engineering, 10 (1) pp. 17-32
Bildiriler
Budak, K.İ., Saran, A.N. (2023) "Real and Original Environment-based Machine Learning Modeling: A Study on DDoS Behavior Detection", 3 th International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies , Türkiye, (Mayıs 2023)
Saran, M., Nar, F., Saran, A.N. (2021) "Perlin Random Erasing for Data Augmentation", 2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) , Türkiye, (Haziran 2021)
Albayrak, E., Saran, A.N. (2021) "STOCK PRICE PREDICTION USING DEEP LEARNING METHODS IN HIGH-FREQUENCY TRADING", icada 2021 , Türkiye, (Temmuz 2021)
Öztürk, G., Saran, A.N. (2019) "A Study on ID-Based Authenticated Key Agreement Protocols", ISCTurkey 2019 , Türkiye, (Ekim 2019)
Yılmaz, K., Saran, A.N. (2017) "Ölçeklenebilir E-Posta Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Scalable E-Mail Data Leakage Prevention", 1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu , Türkiye, (Ekim 2017)
Özgür, A., Saran, A.N., Nar, F. (2017) "Parallelization of Sparsity-driven Change Detection Method", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) , (pp. 1-4), Antalya, Türkiye, (Haziran 2017)
Saran, A.N., Doğanaksoy, A. (2009) "Choosing Parameters to Achieve a Higher Success Rate for Hellman Time Memory Trade Off Attack", 2009 International Conference on Availability, Reliability and Security , (pp. 504-509), Japonya, (Haziran 2009)
Saran, A.N., Doğanaksoy, A. (2008) "Variant constructions for tmto based on random mapping statistics", Information Security and Cryptology Conference , Türkiye, (Aralık 2008)
Turan, M.S., Çalık, Ç., Saran, A.N., Doğanaksoy, A. (2008) "New Distinguishers Based on Random Mappings against Stream Ciphers", Sequences and Their Applications - SETA 2008 , (pp. 30-41), Amerika Birleşik Devletleri, (Şubat 2008)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Saran, A.N. (2019) "Siber Güvenlik ve Savunma:Standartlar ve Uygulamalar", Türkiye : Grafiker
Saran, A.N. (2017) "Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği", Türkiye : Grafiker
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) urkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2019 - 2021 3
Ali Doğanaksoy
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2008 - 2023 4
Fatih Nar
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
2016 - 2021 4
Emre Albayrak
-
2021 - 2023 2
Gülnihal Öztürk
-
2019 - 2023 2
Çağdaş Çalık
-
2008 1
Koray Yılmaz
-
2017 1
Atilla Özgür
-
2016 1
Atilla Özgür
-
2017 1
Cem Olcay
-
2013 1
Kadir İlker Budak
-
2023 1
Meltem Sönmez Turan
-
2008 1
Nar Fatih
-
2014 1
Özgün Erdoğan
-
2021 1
Saran Murat
-
2014 1