img

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ARSLAN

  • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • -

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2005, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü, 1996, 2001
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 93, 2021 Yükse, 2021
İngilizce, YDS, 80, 2019-YDS/1, 2019
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Zeka
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Veri Tabanları
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Büyük Data
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Öğrenme
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dil İşleyiciler
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Görüntü İşleme
[UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Büyük Veri
Akademik Ünvanlar
2020-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2001-2008, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Araştırma Merkezi, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2022-2023, Bölüm Başkan Yardımcısı, Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Burçe Şirin, Yüksek Lisans, Exploring Retrieval-Augmented Generation with Large Language Models and Vector Databases: Towards En, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Betül Haykır, Yüksek Lisans, Processing of .dat Extension Files and Machine Assignment with Image Processing in Technical Images, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Simay Eke, Yüksek Lisans, Sentiment Analysis in Short Unstructured Turkish Text Using Deep Learning, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Erdoğan Bıkmaz, Doktora, Yapay Zeka Destekli Öneri Sistemi, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kartal Çağlar Gürcan, Yüksek Lisans, NAMED ENTITY RECOGNITION WITH NEURAL NETWORKS AND PRETRAINED WORD EMBEDDINGS, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Elif Koç, Yüksek Lisans, Graph Neural Networks and Recommendation Systems, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Berkay Ergün, Yüksek Lisans, Legal case sampling using Natural Language Processing(NLP), Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zeliha Açıkgöz, Yüksek Lisans, Designing a new auto-classification method for providing file security using learning model., Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gökhan Yurtalan, Doktora, Distributed Collaborative Software Architecture in the Open Source Intelligence, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ömer Uzel, Yüksek Lisans, CONTENT-BASED IMAGE RETRIEVAL WITH USING DEEP LEARNING AND MULTIDIMENSIONAL INDEXING, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Eray Fırat, Yüksek Lisans, Stance Detection in Turkish Dataset on Russia-Ukraine War, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Büşra Aktan Ten, Yüksek Lisans, Classification of Darknet Activities Using Neural Networks, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Cihan Ersoy, Yüksek Lisans, Predicting House Prices in Ankara Using Machine Learning, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2022-2023, OPERATING SYSTEMS, Lisans
2022-2023, Artificial Intelligence, Lisans
2021-2022, OBJECT ORIENTED PROGRAMMING, Lisans
2021-2022, OPERATING SYSTEMS, Lisans
2021-2022, ADVANCED OBJECT ORIENTED PROGRAMMING, Yüksek Lisans
2020-2021, OBJECT ORIENTED PROGRAMMING, Lisans
2020-2021, ADVANCED ALGORITHMS, Yüksek Lisans
2020-2021, PROGRAMMING LANGUAGES, Lisans
2020-2021, BIG DATA, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Makaleler
Arslan, S. (2024) "Application of BiLSTM-CRF model with different embeddings for product name extraction in unstructured Turkish text", Neural Computing and Applications, (0) [SCI Expanded] DOI
Arslan, S. (2023) "Gated recurrent unit network-based fuzzy time series forecasting model", Afyon Kocatepe Universitesi Fen Ve Muhendislik Bilimleri Dergisi, 23 (0) [TR Dizin] DOI
Arslan, S., Yazıcı, A. (2022) "MM-FOOD: a high-dimensional index structure for efficiently querying content and concept of multimedia data", Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, (0) pp. 1-32 [SCI Expanded] DOI
Arslan, S. (2022) "A hybrid forecasting model using LSTM and Prophet for energy consumption with decomposition of time series data", PeerJ Computer Science, 8 (0) [SCI Expanded] DOI
Arslan, S., Toroslu, İ.H., Yazıcı, A. (2013) "Comparison of feature-based and image registration-based retrieval of image data using multidimensional data access methods", Data & Knowledge Engineering, 86 (0) [SCI] DOI
Bildiriler
Fırat, E., Arslan, S. (2023) "STANCE DETECTION ON TURKISH DATASET ABOUT RUSSIA-UKRAINE WAR", 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES , Samsun, Türkiye, (Haziran 2023)
Arslan, S. (2023) "A DEEP LEARNING MODEL FOR EXTRACTING PRODUCT NAMES FROM TURKISH UNSTRUCTURED TEXT", 3rd INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , Samsun, Türkiye, (Mart 2023)
Arslan, S., Yazıcı, A. (2019) "Content And Concept Indexing For High-Dimensional Multimedia Data", IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) , (Haziran 2019)
Arslan, S., Tarakçı, H. (2010) "An Ontology for Forensic Ballistics Domain", International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management , (Ocak 2010)
Arslan, S., Toroslu, İ.H., Yazıcı, A., Saçan, A., Acar, E. (2010) "Comparison of multidimensional data access methods for feature-based image retrieval", 20th International Conference on Pattern Recognition , Türkiye, (Ocak 2010)
Tarakçı, H., Arslan, S., Gürbüz, E., Tekdal, Ş., Yılmaz, A. (2010) "BPEL Kullanarak Adli Balistik Bilişimde Servis Temelli Mimarinin Uygulanması", BAŞARIM2010 2. Ulusal Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Konferansı , Türkiye, (Temmuz 2010)
Acar, E., Arslan, S., Koyuncu, M., Yazıcı, A. (2008) "Slim-tree and BitMatrix index structures in image retrieval system using MPEG-7 Descriptors", International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing , (Ocak 2008)
Altınova, H., Yalçın, Y., Arslan, S. (2008) "Web Servis Tabanlı Geliştirilen Mobil Uygulamalar: ODTÜ Mobil Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (MOİBS)", Akademik Bilişim , Çanakkale, Türkiye, (Şubat 2008)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Arslan, S., Yazıcı, A. (2008) "Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets", : Springer, Berlin, Heidelberg
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Adnan Yazıcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2008 - 2022 6
Hilal Tarakçı
-
2010 2
İsmail Hakkı Toroslu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2010 - 2013 2
Esra Acar
-
2008 - 2010 2
Arif Yılmaz
-
2010 1
Murat Koyuncu
-
2008 1
Eray Fırat
-
2023 1
Ahmet Saçan
-
2010 1
Emre Gürbüz
-
2010 1
Hale Altınova
-
2008 1
Şenol Tekdal
-
2010 1
Yasemin Yalçın
-
2008 1