img

Doç. Dr. Timuçin HARPUTLUGİL

  • Faculty Of Architecture
  • Department Of Architecture
  • -

Publications

Education History
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2006, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2001, 2005
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1994, 1999
Foreign Languages
İngilizce, YÖKDİL, 88, 2019
İngilizce, YÖKDİL, 88, 2017
İngilizce, YDS, 81, 2014
İngilizce, IELTS, 7, Güz, 2013
İngilizce, KPDS, 76, Güz, 2009
Certifications
No Records
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Proje ve Yapım Yönetimi
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
Academic Titles
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık, Türkiye
2014-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2012-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye
2004-2012, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
Administrative Experience
2012-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2005-2005, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Theses Supervised
Ahmet Ethem Çulcuoğlu, Yüksek Lisans, MEVCUT KONUTLARIN YAPI KABUĞUNDA YAPILABİLECEK ENERJİ ETKİN İYİLEŞTİRMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: Sİ, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İrem Kahyaoğlu, Yüksek Lisans, TARİHİ KENTLERDE SU SARNIÇLARININ YENİDEN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Dostcan Deligöz, Yüksek Lisans, Yoğun kullanımlı yapılarda asansör trafiğinin kullanıcı odaklı değerlendirilmesinde dinamik simülasy, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Alı Omar Ramadhan Mohammed, Doktora, Decision making model for determining procurement method within public-private partnership framework, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Sanat Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatma S Said, Yüksek Lisans, Analytic Hierarchy Process (AHP) based approach to identity the best fit green building certificatio, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Courses Taught
2019-2020, ARCH 516 Yeşil Bina Sertifika Sisitemlerinin Kıyaslamalı Analizi, Yüksek Lisans
2019-2020, ARCH 426 Green Building Certification Systems, Lisans
2019-2020, ARCH 302 Architectural Design Studio IV, Lisans
2019-2020, ARCH 616 Principles of Design, Assessment and Certification of Green Buildings, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, ARCH 305 Construction Systems III, Lisans
2019-2020, ARCH 301 ARCHİTECTURAL DESİGN STUDİO III, Lisans
2019-2020, ARCH 407 Professional Practice and Ethics, Lisans
2018-2019, ARCH 407 PROFESSİONAL PRACTİCE AND ETHİCS, Lisans
2018-2019, ARCH 301 Architectural Design Studio, Lisans
2018-2019, ARCH 516 Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin Kıyaslamalı Analizi, Yüksek Lisans
2017-2018, ARCH 407 Professional Life Ethics, Lisans
2017-2018, ARCH 516 Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin Kıyaslamalı Analizi, Yüksek Lisans
2017-2018, ARCH 426 Green Building Certification Systems, Lisans
2017-2018, ARCH 234 Construction Systems II, Lisans
2017-2018, ARCH 433 Building Programming, Lisans
2017-2018, ARCH 302 Architectural Design Studio IV, Lisans
2017-2018, ARCH 301 Architectural Design Studio III, Lisans
2016-2017, ARCH 234 Construction Systems 2, Lisans
2016-2017, ARCH 302 Architectural Design Studio 4, Lisans
2016-2017, ARCH 406 Architectural Design Mangement, Lisans
2016-2017, ARCH 433 Building Programming, Lisans
2016-2017, ARCH 301 Architectural Design Studio 3, Lisans
2016-2017, ARCH 233 Construction Systems 1, Lisans
2015-2016, ARCH 433 Building Programming, Lisans
2015-2016, ARCH 426 Green Building Certification Systems, Lisans
2015-2016, DSGN 619 Design and Construction Management, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, ARCH 234 CONSTRUCTION SYSTEMS 2, Lisans
2015-2016, ARCH 201-301-302-401 Architectural Design Studio, Lisans
2014-2015, ARCH 131 Technical Drawing, Lisans
2014-2015, ARCH 234 Construction Systems 2, Lisans
2014-2015, DSGN 619 Design and Construction Management, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, DSGN 618 Introduction to Multi Criteria Decision Making Methods in Design, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, ARCH 433 Building Programming, Lisans
2013-2014, Görselleştirme Teknikleri I, Lisans
2013-2014, Mimari Tasarım Yönetimi, Yüksek Lisans
2013-2014, Mimari Tasarım Kalitesi Değerlendirme Yaklaşımları, Yüksek Lisans
2013-2014, Tasarım Stüdyosu I, Lisans
2013-2014, Ergonomi, Lisans
2013-2014, Yapım Teknolojileri IV, Lisans
2012-2013, Mimaride Güneş Kontrolü, Yüksek Lisans
2012-2013, Yapı Programlama, Lisans
2012-2013, Mimari Proje VII, Lisans
2012-2013, Mimari Proje V, Lisans
2012-2013, Yapı Bilgisi II, Lisans
2012-2013, Yapı Bilgisi I, Lisans
2012-2013, Yapı Projesi, Lisans
2012-2013, Yapım Teknolojileri III, Lisans
2011-2012, Mimari Proje II, Lisans
2011-2012, Mimari Proje III, Lisans
Research Experience
No Records
Projects
Yoğun Kullanımlı Yapılarda Asansör Trafiğinin Kullanıcı Odaklı Optimizasyonunda Dinamik Simülasyon Programlarının Kullanımı; Gazi Üniversitesi Hastanesi Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2016-2017
Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Teknik Yardım Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Uzman , 2015-2017
Türkiye de Konut Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Kullanıcı Davranışının Enerji Ve Konfor Üzerindeki Etkisine Dayalı Bir Yöntem Geliştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2014-2017
Intellectual Properties
No Records
Articles
Deligöz, D., Harputlugil, T. (2023) "Eğitim yapılarında asansör trafik analizi yöntemlerinin karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 38 (4) pp. 2595-2606 [SCI Expanded] DOI
Berger, C., Mahdavi, A., Azar, E., Bandurski, K., Bourikas, L., Harputlugil, T., Hellwig, R.T., Rupp, R.F., Schweiker, M. (2022) "Reflections on the Evidentiary Basis of Indoor Air Quality Standards", Energies, 15 (20) [SCI Expanded] DOI
Harputlugil, T., Wilde, P.D. (2021) "The interaction between humans and buildings for energy efficiency: A critical review", Energy Research & Social Science, 71 (0) p. 101828 [SSCI] DOI
Mohammed, A.O., Harputlugil, T. (2019) "Identifying Critical Success and Risk Factors of Airport Projects in Turkey Based on Public-Private Partnership.", GRID - Architecture, Planning and Design Journal, 2 (2) pp. 101-122 Link
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T., Pedergnana, M., Sarıoğlu, E. (2019) "A novel approach for renovation of current social housing stock based on energy consumption in Turkey: significance of occupant behaviour", Architectural Science Review, 62 (4) pp. 323-337 [AHCI] DOI
Said, F., Harputlugil, T. (2019) "A Research on Selecting the Green Building Certification System Suitable for Turkey", GRID - Mimarlık, Planlama ve Tasarım Dergisi, 2 (1) pp. 25-53 Link
Harputlugil, T., Topak, S.Ç., Özkan, H.N. (2018) "An Investigation on the Effect of Drawing Techniques towards Students’ Performance and Perception in Architectural Education", Online Journal of Art and Design, 6 (5) pp. 333-359 Link
Harputlugil, T. (2018) "Analytic Hierarchy Process (AHP) As an Assessment Approach for Architectural Design: Case Study of Architectural Design Studio", Iconarp International J. of Architecture and Planning, 6 (2) pp. 217-245 Link DOI
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2016) "ÇEVRESEL KONFOR VE ENERJİ TASARRUFU BAĞLAMINDA KONUT KULLANICILARI DAVRANIŞ PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (3) pp. 695-708 [SCI Expanded] Link DOI
Harputlugil, T., Gültekin, A.T., Prıns, M., Topçu, İ. (2014) "Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process: A Case Study", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 31 (2) pp. 139-161 [AHCI] Link DOI
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2011) "Thermal Design of Turkish Schools: Prospects for an Improved Pre-design Process", Architectural Engineering and Design Management, 5 (3) pp. 153-164 Link DOI
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2007) "Mimarlıkta Simülasyon", YAPI, (304) pp. 96-100
Conference Papers
Kahyaoğlu, İ., Harputlugil, T. (2023) "Conceptual framework for adaptive reuse of cisterns to cope with climate change and global warming: case of Safranbolu", Beyond All Limits 2nd International Conference on Sustainability in Architecture, Planning, and Design , (pp. 84-88), Caserta, İtalya, (Ocak 2023)
Çulcuoğlu, A.E., Harputlugil, T. (2023) "A research on thermal defects in building envelopes for mid-rise houses to develop retrofit strategies: a case study in Sivas/Turkey", Beyond All Limits 2nd International Conference on Sustainability in Architecture,Planning, and Design , (pp. 314-319), Caserta, İtalya, (Ocak 2023)
Harputlugil, T., Wilde, P.D. (2023) "Beyond current limits: building occupants and climate change", Beyond All Limits 2nd International Conference on Sustainability in Architecture,Planning, and Design , (pp. 491-495), Caserta, İtalya, (Ocak 2023)
Harputlugil, T. (2019) "Energy Conservation Potential of Current Building Stock in Turkey Considering Occupant Behaviour", Recent Advances in Energy Conservation Techniques for Buildings Workshop: From Micro Scale to Urban Level , İstanbul, Türkiye, (Mart 2019)
Harputlugil, T. (2018) "Conceptual framework for developing next generation of EnergyPerformance Certification (EPC) systems", BEYOND ALL LIMITS 2018: International Congress on Sustainability in Architecture,Planning, and Design, 17-19 October 2018, Ankara, Turkey , Ankara, Türkiye, (Ekim 2018)
Harputlugil, T. (2017) "Energy Efficient Building Design Development: A Retrospective Approach", International Symposium on Energy Efficiency in Buildings, Ankara , Ankara, Türkiye, (Şubat 2017)
Mohammed, A.O., Harputlugil, T. (2017) "CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR A DECISION- MAKING MODEL BASED ON THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) TO SELECT THE BEST PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) MODEL FOR AIRPORTS", CIVIL ENGINEERING, CONSTRUCTION MANAGEMENT STRUCTURAL DESIGN (CCS 2017) , Malezya, (Temmuz 2017)
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2015) "Re-thinking of Energy Consumption Classification by the Patterns of Occupant Behaviour in Dwellings: A Conceptual Framework", Building Simulation Applications, BSA-2015, IBPSA-Italy Conference , Bozen-Bolzano, İtalya, (Şubat 2015)
Harputlugil, T. (2013) "Leadership In Energy And Environmental Design LEED Sertifikalandırma Sisteminin Geliştirilme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi", 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON 2013 , İzmir, Türkiye, (Nisan 2013)
Yurtsever, B., Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2013) "Sürdürülebilir Bina Tasarımının Mimarlık Eğitim Süreci Içerisinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma", 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON 2013 , Türkiye, (Nisan 2013)
Harputlugil, T., Matthijs, P., Gültekin, A.T., Topcu, Y.İ. (2011) "CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR POTENTIAL IMPLEMENTATIONS OF MULTI CRITERIA DECISION MAKING MCDM METHODS FOR DESIGN QUALITY ASSESSMENT", Management and Innovation for a Sustainable Built Environment , Amsterdam, Hollanda, (Haziran 2011)
Harputlugil, T., Gültekin, A.T. (2010) "Tasarım kararı destek sistemi olarak analitik hiyerarşi sürecinin (AHS) mimari tasarım sürecinde kullanım olanaklarının irdelenmesi", 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi , (pp. 1135-1144), Ankara, Türkiye, (Eylül 2010)
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2010) "Computer in Design and Simulation", 22. International Building Life Congress , (pp. 677-682), Bursa, Türkiye, (Mart 2010)
Harputlugil, T., Gültekin, A.T. (2009) "A conceptual framework to assess architectural design quality by analytic hierarchy process AHP and its integration to building contracts", Fifth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V) Collaboration and Integration in Engineering, Management and Technology , (pp. 267-274), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2009)
Harputlugil, T., Gültekin, A.T., Topcu, Y.İ. (2009) "Architectural Design Quality The Practitioners Perspective An Ahp Based Approach For Assessment", International Conference Changing Roles New Roles, New Challenges , (pp. 259-268), Nordwijk Aan Zee, Hollanda, (Ekim 2009)
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T., Wilde, P.D. (2008) "Novel Concepts for the Design of High Performance Schools", 5th International Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction, AEC , (Haziran 2008)
Harputlugil, T. (2007) "An Organisational Model For Improved Information And Knowledge In Integrated Design Teams", Information And Knowledge Management , (pp. 120-129), Frankfurt, Almanya, (Ekim 2007)
Harputlugil, T., Gültekin, A.T. (2006) "Towards Increasing The Architectural Design Quality In Complex Buildings", The Sixth International Postgraduate Research Conference in the Built and Human environment , (pp. 344-350), Delft, Hollanda, (Nisan 2006)
Books
Harputlugil, T., Harputlugil, G.U., Yurtsever, B. (2014) "Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi Margem", Türkiye : Ankamat Matbaacılık
Ulukavak, H.G., Timuçin, H., Bengi, Y. (2014) "Mimari Proje 4 5 Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi", Türkiye : Karabük Üniversitesi Yayınları
Book Chapters
No Records
Other Publications
No Records
Editor in Scientific Journals
(Uluslararası - Dergi) GRID, 2019, Editör
Referee in Scientific Publications
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Energy Research & Social Science, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Middle East Technical University Journal of the Faculty of Architecture, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Grid, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2017
Member in Vocational/Scientific Bodies
Üye, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), 2020-
Üye, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), 2020-
Üye, TMMOB Mimarlar Odası, 1999-
Citations
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
The interaction between humans and buildings for energy efficiency: A critical review
Energy Research & Social Science
33 0 36 0 0 0 69
2
A novel approach for renovation of current social housing stock based on energy consumption in Turkey: significance of occupant behaviour
Architectural Science Review
5 0 5 0 0 0 10
3
ÇEVRESEL KONFOR VE ENERJİ TASARRUFU BAĞLAMINDA KONUT KULLANICILARI DAVRANIŞ PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
10 0 0 0 0 0 10
4
Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process: A Case Study
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE
7 1 0 0 0 1 9
5
Analytic Hierarchy Process (AHP) As an Assessment Approach for Architectural Design: Case Study of Architectural Design Studio
Iconarp International J. of Architecture and Planning
3 0 0 0 0 0 3
6
Thermal Design of Turkish Schools: Prospects for an Improved Pre-design Process
Architectural Engineering and Design Management
1 0 0 0 0 0 1
Awards
(2013) "Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kampüsleri Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması, Bursa Nilüfer Eğitim Kampüsü, Eşdeğer Mansiyon Ödülü" MILLI EGITIM BAKANLIGI
Roles in Conferences/Symposiums
(Uluslararası) Moderatör, Beyond All Limits, International Conference, (Uluslararası) Moderatör, Kongre Yürütücülüğü, Beyond All Limits Conference 2022: International Conf, 05-2022
(Uluslararası) Moderatör, Kongre Yürütücülüğü, Beyond All Limits Congress 2018: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, 10-2018
No Records
Designs
(Uluslararası) Çevresel Tasarım (Bina, Peyzaj ve İç Mekan): Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü AR-GE Laboratuvarı Tasarımı [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2009
Art Activities
No Records
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Çankaya Üniversitesi
2007 - 2019 9
Çankaya Üniversitesi
2018 1
Çankaya Üniversitesi
2018 1
Ahmet Tanju Gültekin
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
2006 - 2014 6
Pieter De Wilde
-
2008 - 2023 3
Bengi Yurtsever
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2013 - 2014 2
Yusuf İlker Topcu
İstanbul Teknik Üniversitesi
2009 - 2011 2
Ali Omar Mohammed
-
2017 - 2019 2
Ahmet Ethem Çulcuoğlu
-
2023 1
Ardeshir Mahdavi
-
2022 1
Christiane Berger
-
2022 1
Dostcan Deligöz
-
2023 1
Elie Azar
-
2022 1
Esra Sarıoğlu
-
2019 1
Fatma Said
-
2019 1
Harputlugil. Gülsu Ulukavak
-
2014 1
İlker Topçu
-
2014 1
İrem Kahyaoğlu
-
2023 1
Karol Bandurski
-
2022 1
Leonidas Bourikas
-
2022 1
Marcel Schweiker
-
2022 1
Matthieu Pedergnana
-
2019 1
Matthijs Prıns
-
2014 1
Prins Matthijs
-
2011 1
Ricardo Forgiarini Rupp
-
2022 1
Runa T. Hellwig
-
2022 1
Yurtsever. Bengi
-
2014 1