img

Prof. Dr. Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL

  • Faculty Of Architecture
  • Department Of Architecture
  • -

Publications

Education History
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2002, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, , 1997, 2001
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1993, 1997
Foreign Languages
İngilizce, YÖKDİL, 91, 2018
İngilizce, KPDS, 81, Güz, 2009
Certifications
No Records
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Fiziksel Çevre Denetimi
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Fiziksel Çevre Denetimi
Academic Titles
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı, Çevre ve Ürünleri Bilimleri ve Teknolojileri, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), Mimarlık, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), Mimarlık, Türkiye
2014-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2009-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2006-2009, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
1998-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
Administrative Experience
2019-, Bölüm Başkanı, Çankaya Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Bölüm Başkan Yardımcısı, Çankaya Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Theses Supervised
Nur Yarıcı, Yüksek Lisans, MEVCUT KONUT YAPILARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİNDE FARKLI CEPHE SİSTEMLERİNİN, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Halil İbrahim Aktaş, Yüksek Lisans, TARİHİ SİVAS KONAKLARI'NIN PLAN ŞEMALARI BAĞLAMINDA KORUNMUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ/DÜZENLENME, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Muammer Yaman, Doktora, Mevcut Tekstil Fabrikalarında Gürültünün Kontrolü ve Azaltılmasına Yönelik Bir Yöntem, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Elçin Özkaya, Yüksek Lisans, Mevcut Binaların Dönüştürülmesinde İklim Değişikliğine Karşı Uyumlandırma Çalışmaları Üzerine Bir Ar, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Merve Coşar, Yüksek Lisans, İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ VE SAĞLIKLI ÇEVRE BAĞLAMINDA BİNALARDA DOĞAL HAVALANDIRMA STRATEJİLERİ, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ramazan Can, Yüksek Lisans, KONUTLARDA KAPALI OTOPARKLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN TASARIM STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMES, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Tunahan Hüsnü Pınar, Yüksek Lisans, TÜRKİYE'DE UYGULANAN 'NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNA (NSEB)' YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Marıam Mohamad H Bara, Doktora, Explorıng An Optımal Selectıon Method Of Photovoltaıc Systems For Unıversıty Campuses, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Büşra Karaköse, Yüksek Lisans, YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNDE DOĞAL AYDINLATMA KRİTERLERİNİN YETERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kübra Demirel Öztürk, Yüksek Lisans, TÜRKİYE'DE YÜKSEK PERFORMANSLI BİNA TASARIM PRATİĞİNİN İNCELENMESİ, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Eylem Ezgi Aşlar, Yüksek Lisans, ÇİFT KATMANLI CEPHELERİN YANGINGÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELEMESİ, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Eman Attı Yousıf Sası, Doktora, Passive design guideline for hot humid climate in Libya: Lessons from past, visions for future, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Tuğba Tetik Kurt, Yüksek Lisans, Mimarlıkta eski (geleneksel) ve yeni (modern) ikileminde süreklilik kavramı, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Ezgi Taçoral, Yüksek Lisans, Yerel mimari dokunun ısıl performans analizi üzerine bir çalışma: Kemaliye evleri örneği, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Courses Taught
2022-2023, Architectural Engineering and Environmental Systems, Lisans
2022-2023, Building Science II, Lisans
2022-2023, Building Science I, Lisans
2022-2023, Architectural Design Studio IV, Lisans
2022-2023, Architectural Design Studio III, Lisans
2021-2022, Yapı Projesi II, Yüksek Lisans
2021-2022, Yapı Fiziğinin Temel İlkeleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Building Science I, Lisans
2021-2022, Architectural Design Studio IV, Lisans
2021-2022, Architectural Design Studio III, Lisans
2021-2022, Mimarlıkta Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Stratejileri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Building Science I, Lisans
2020-2021, İklime Dayalı Yapı Tasarımı, Lisans
2020-2021, Yapı Projesi II, Yüksek Lisans
2020-2021, Mimaride Aydınlatma Teknikleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Building Science II, Lisans
2020-2021, Architectural Design Studio IV, Lisans
2020-2021, Architectural Design Studio III, Lisans
2019-2020, Bina Performans Değerlendirmesinde İleri Uygulamalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Enerji Etkin Bina Tasarım Parametreleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Building Science II, Lisans
2019-2020, Building Science I, Lisans
2019-2020, Construction Systems III, Lisans
2019-2020, Architectural Design Studio IV, Lisans
2019-2020, Architectural Design Studio III, Lisans
2019-2020, Yapı Projesi I, Yüksek Lisans
2018-2019, Architectural Design Studio III, Lisans
2018-2019, Construction Systems III, Lisans
2018-2019, Bina Performans Değerlendirmesinde İleri Uygulamalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Yapı Fiziğinin Temel İlkeleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Passive Solar Architecture, Lisans
2018-2019, Building Science I, Lisans
2018-2019, Architectural Design Studio IV, Lisans
2017-2018, BUİLDİNG SCİENCE I, Lisans
2017-2018, CONSTRUCTİON SYSTEMS, Lisans
2017-2018, ARCHİTECTURAL DESİGN STUDİO, Lisans
2017-2018, MİMARİDE AYDINLATMA TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2016-2017, BUİLDİNG SCİENCE II, Lisans
2016-2017, BUİLDİNG SCİENCE I, Lisans
2016-2017, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı İlkeleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Integrated Construction Systems, Lisans
2016-2017, ARCHİTECTURAL DESİGN STUDİO, Lisans
2016-2017, CONSTRUCTİON SYSTEMS, Lisans
2015-2016, Building Science I, Lisans
2015-2016, Energy Efficient Building Design Strategies, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Architectural Design Studio, Lisans
2015-2016, Architectural Engineering and Environmental Systems, Lisans
2015-2016, Architectural Design with Climate, Lisans
2015-2016, Construction Systems, Lisans
2015-2016, Building Science II, Lisans
2014-2015, Introduction to Building Performance Simulation, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, Construction II, Lisans
2014-2015, Energy Efficient Building Design Strategies, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, Architectural Engineering and Environmental Systems, Lisans
2014-2015, Building Science 1, Lisans
2014-2015, Construction Systems, Lisans
2014-2015, Passive Solar Architecture, Lisans
2013-2014, Yapı Projesi, Lisans
2013-2014, Yapı Bilgisi I, Lisans
2013-2014, Mimari Proje V, Lisans
2013-2014, Mimaride Aydınlatma Teknikleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Mimari Akustik, Yüksek Lisans
2013-2014, Enerji Etkin Bina Tasarımı, Yüksek Lisans
2013-2014, Mimaride Ekolojik Tasarım Stüdyosu, Lisans
2013-2014, İkilime Dayalı Yapı Tasarımı Stüdyosu, Lisans
2013-2014, Fiziksel Çevre Denetimi I, Lisans
2013-2014, Mimari Proje VIII, Lisans
2013-2014, Fiziksel Çevre Denetimi II, Lisans
Research Experience
No Records
Projects
Occupant-centric housing design and retrofit pathways for sustainable, equitable, and resilient pandemic recovery (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Proje Koordinatörü , 2023
Binalarda Enerji Verimli İç Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Yoluyla Sağlık ve Konfor Koşullarının Sağlanması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021-2022
High Performance Buildings: towards a new and better built environment for Turkey (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2020-2022
Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/136032/IH/SER/TR) (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Uzman , 2019-2020
Development of a technical guideline for the staff of the Ministry of National Education in Turkey, outlining the procedures of energy efficient retrofitting for the common school building types across Turkey (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Danışman , 2019-2020
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ EuropeAid 134786 IH SER TR (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Uzman , 2015-2017
TÜRKİYE DE KONUT KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KULLANICI DAVRANIŞININ ENERJİ VE KONFOR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAYALI BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2014-2017
Intellectual Properties
No Records
Articles
Sarıca, K., Harputlugil, G.U., İnaner, G., Kollugil, E.T. (2023) "Building sector emission reduction assessment from a developing European economy: A bottom-up modelling approach", Elsevier BV, 174 (0) [SSCI] DOI
Bara, M., Harputlugil, G.U. (2022) "A Simple Selection Method of PV Systems for University Campuses", Gazi University Journal of Science, 0 (0) [ESCI] DOI
Yaman, M., Kurtay, C., Harputlugil, G.U. (2022) "Evaluation and Improvement of Reverberation Time in the Current Enclosed Spaces with Speech Action", Periodica Polytechnica Budapest University of Technology and Economics, 53 (0) DOI
Kurtay, C., Harputlugil, G.U., Yaman, M. (2021) "Kare planlı yüksek tavanlı hacimlerde ses yutucu malzemelerin konumlarına göre reverberasyon süresine etkisi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 0 (0) [SCI Expanded] DOI
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T., Pedergnana, M., Sarıoğlu, E. (2019) "A novel approach for renovation of current social housing stock based on energy consumption in Turkey: significance of occupant behaviour", Architectural Science Review, 62 (4) pp. 323-337 [AHCI] DOI
Sasi, E., Harputlugil, G.U. (2019) "Exploring Problematic Issues of Housing Design in Hot Humid Climate: Libyan Case", GRID - Architecture, Planning and Design Journal, 2 (0) DOI
Harputlugil, G.U., Bedir, M. (2016) "EFFECTS OF OCCUPANT BEHAVIOR ON THE ENERGY PERFORMANCE OF DWELLINGS A SENSITIVITY ANALYSIS", Journal of Architectural and Planning Research, 3 (2) pp. 159-178 [SSCI]
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2016) "ÇEVRESEL KONFOR VE ENERJİ TASARRUFU BAĞLAMINDA KONUT KULLANICILARI DAVRANIŞ PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3) pp. 695-708 [SCI Expanded] DOI
Harputlugil, G.U. (2016) "Sürdürülebilir Bina Tasarımında Bina Performans Simülasyonu", Yapı Journal, (412) pp. 144-151
Harputlugil, G.U., Hensen, J., Çelebi, G. (2011) "A prospect to develop thermally robust outline design and to explore its applicability to the different climate necessities of Turkey", International Journal of Low-Carbon Technologies, 6 (1) pp. 76-85 [ESCI] DOI
Harputlugil, G.U. (2011) "Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon", Megaron, 6 (1) pp. 1-12 Link
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T., Wılde, P.D. (2009) "Thermal Design of Turkish Schools: Prospects for an Improved Pre-design Process", Architectural Engineering and Design Management, 5 (3) pp. 153-164 DOI
Kurtay, C., Eryıldız, D.I., Harputlugil, G.U. (2008) "Mimar Kemalettin Salonu Akustik Performans Değerlendirmesi ve Performans İyileştirme Önerileri", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23 (3) pp. 557-568 [SCI Expanded] Link
Harputlugil, G.U. (2007) "Mimari Tasarım Süreci İçinde Bina Enerji Simülasyon Programı Uygulamalarının Yeri", JESTECH, 10 (4) pp. 249-265 Link
Harputlugil, G.U., Çetintürk, E.N. (2005) "Geleneksel Türk Evinde Isıl Konfor Koşullarının Analizi Safranbolu Hacı Hüseyinler Evi", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 20 (1) pp. 77-84 [SCI Expanded] Link
Conference Papers
Yaman, M., Kurtay, C., Harputlugil, G.U. (2023) "Acoustical environments in the textile industry facilities: A case study of Malatya Province, Türkiye", 52nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Inter-noise 2023 , Japonya, (Ağustos 2023)
Coşar, M., Harputlugil, G.U. (2023) "Rethinking natural ventilation strategies in buildings through simulation", BUILDING SIMULATION 2023: the 18th IBPSA International Conference and Exhibition , Çin Halk Cumhuriyeti, (Eylül 2023)
Coşar, M., Harputlugil, G.U. (2023) "Natural Ventilation Strategies in Buildings as Part of Indoor Air Quality and Healthy Environment", BEYOND ALL LIMITS 2022: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and Design , İtalya, (Ocak 2023)
Harputlugil, G.U., Wilde, P.D. (2022) "The role of simulation in design of high-performance buildings in Turkey", CLIMA 2022, REHVA Congress , Hollanda, (Nisan 2022)
Harputlugil, G.U. (2022) "High Performance Buildings in Local and Global Context", XV. TTMD International Symposium, , Türkiye, (Eylül 2022)
Sarıca, K., Harputlugil, G.U., İnaner, G., Kollugil, E.T. (2021) "GHG Emission Mitigation Potentials In Turkey’S Building Sector Using A Bottom-Up Energy Model", YAEM, 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi , Türkiye, (Eylül 2021)
Harputlugil, G.U. (2021) "Performance Evaluation and Simulation of Zero Energy Buildings: What, Why, How?", ZeroBuild Türkiye’21, International Zero Energy Buildings Forum , Türkiye, (Eylül 2021)
Rouyandozagh, Y.D., Harputlugil, G.U. (2020) "Evaluation of thermal comfort conditions of traditional houses: Haci Huseyinler House and Sadeghi House", International LDE-Heritage Conference , Hollanda, (Ocak 2020)
Yılmazoğlu, M.Z., Harputlugil, G.U., Ünlü, G. (2019) "Assessing the reliability of Turkish building energy performance tool (BEP-TR2) by case tests", CLIMA 2019 , (pp. 4052), (Ekim 2019)
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2015) "Re thinking of Energy Consumption Classification by the Patterns of Occupant Behavior in Dwellings A Conceptual Framework", Building Simulation Applications, BSA-2015 , (Mayıs 2015)
Yazıcıoğlu, N.M.Ç., Harputlugil, G.U. (2014) "Okul Binalarında Doğal Aydınlatma Gereksiniminin Tasarım Parametreleri Bağlamında İrdelenmesi", 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi , Türkiye, (Mart 2014)
Harputlugil, G.U. (2013) "Bina Enerji Performansı Değerlendirme Araçları Enerji Simülasyonu", Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON 2013 , (pp. 949-958), Türkiye, (Nisan 2013)
Harputlugil, G.U. (2013) "Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Bir Süreç İyileştirme Yöntemi Olarak Hassasiyet Analizi", Bina Fiziği Sempozyumu, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON 2013 , (pp. 1545-1552), Türkiye, (Nisan 2013)
Yurtsever, B., Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2013) "Sürdürülebilir Bina Tasarımının Mimarlık Eğitim Süreci Içerisinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma", Bina Fiziği Sempozyumu, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON 2013 , (pp. 1437-1443), Türkiye, (Nisan 2013)
Harputlugil, G.U. (2012) "Assessing the Accuracy of National Calculation Methodology of Turkiye BEP tr by Using BESTEST", ICONARCH-I International Congress of Architecture-I , (pp. 66-75), Türkiye, (Kasım 2012)
Bedir, M., Harputlugil, G.U. (2011) "Simulating Occupant Behaviour and Energy Performance of Dwellings A Sensitivity Analysis of Presence Patterns in different Dwelling Types", CleanTech for Sustainable Buildings-CISBAT 2011 , (pp. 559-564), İsviçre, (Eylül 2011)
Bedir, M., Harputlugil, G.U., Itard, L. (2011) "Exploring Robustness of Energy Performance 0f Dwellings to Occupant Behaviour Renovation and Post Occupancy", CIB International Conference of Management and Innovation for Sustainable Build Environment, MISBE 2011 , (pp. 164), Hollanda, (Haziran 2011)
Taçoral, E., Harputlugil, G.U. (2011) "Kemaliye Geleneksel Kent Dokusunda Konut Kullanım Sürecinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi", Çevre-Tasarım Kongresi , (pp. 413-424), Türkiye, (Aralık 2011)
Bedir, M., Harputlugil, G.U., Çelebi, G. (2010) "Bioclimatic Design in Türkiye A Comparison of the Traditional with the Contemporary", Central Europe Towards Sustainable Building , (pp. 239-242), Çek Cumhuriyeti, (Haziran 2010)
Harputlugil, G.U. (2010) "A Proposed Guideline for Low Energy Design of Buildings in Turkiye", 10th REHVA World Congress , (pp. 402-403), Türkiye, (Mayıs 2010)
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T. (2010) "Computer in Design and Simulation", 22. International Building & Life Congress , (pp. 677-682), Türkiye, (Mart 2010)
Harputlugil, G.U. (2010) "Sürdürülebilir Tasarım Bağlamında Bina Performans Simülasyonunun Önemi ve Kullanım Olanakları", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi , (pp. 37-44), Türkiye, (Mart 2010)
Kayılı, M.T., Harputlugil, G.U., Çelebi, G. (2010) "Sürdürülebilir Tasarım Hedefine Doğru Örnek Konut Binasının Enerji Performansı Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi , (pp. 45-52), Türkiye, (Mart 2010)
Çelebi, G., Gültekin, A.B., Harputlugil, G.U., Bedir, M., Tereci, A. (2009) "Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Çevresel Ürün Bildirgelerinin Mimari Tasarım Süreciyle Bütünleştirilmesi", Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu , (pp. 246-251), Türkiye, (Ekim 2009)
Harputlugil, G.U., Wılde, P.D., Hensen, J., Çelebi, G. (2009) "Development of A Thermally Robust School Outline Design for the Different Climate Regions of Turkiye", 11th IBPSA Building Simulation Conference , (pp. 1292-1298), İngiltere, (Temmuz 2009)
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T., Wılde, P.D. (2008) "Novel Concepts for the Design of High Performance Schools", 5th International Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction , Türkiye, (Temmuz 2008)
Harputlugil, G.U., Bedir, M. (2008) "Exploring Design Support Possibilities of Building Performance Simulation Tools in Building Design Process", 5th International Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction , Türkiye, (Temmuz 2008)
Harputlugil, G.U., Hensen, J., Wılde, P.D. (2007) "Simulation as a Tool to Develop Guidelines for the Design of School Schemes for Four Climatic Regions of Turkiye", 10th International Conference of IBPSA , (pp. 1805-1812), Çin Halk Cumhuriyeti, (Eylül 2007)
Hopfe, C., Stuck, C., Harputlugil, G.U., Hensen, J. (2006) "Computational Tools for Building Services Design Professionals Practices and Wishes", 17th Air Conditioning and Ventilation Conference , (pp. 297-302), Çek Cumhuriyeti, (Mayıs 2006)
Harputlugil, G.U., Hensen, J. (2006) "Relation Between Building Assessment Systems and Building Performance Simulation", International Build & Human Environment Research Week , (pp. 1-8), Hollanda, (Nisan 2006)
Harputlugil, G.U., Hopfe, C., Stuck, C., Hensen, J. (2006) "Relation Between Design Requirements and Building Performance Simulation", CIB Student Chapters Postgraduate Conference , (pp. 459-469), Türkiye, (Mart 2006)
Hopfe, C., Stuck, C., Harputlugil, G.U., Hensen, J., Wılde, P.D. (2005) "Exploration of the Use of Performance Simulation for Conceptual Design", IBPSA-NVL Symposium , (pp. 1-8), Hollanda, (Ekim 2005)
Harputlugil, G.U., Utkutuğ, G. (2004) "Mimari Tasarım Sürecinde Bina Enerji Simülasyonunun Yeri", Sürdürülebilir Çevre için Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi , (pp. 169-175), Türkiye, (Ekim 2004)
Harputlugil, G.U. (2003) "Ankara da bir Banka Binasının Simülasyon Programı ile Enerji Performansının Değerlendirilmesi", Enerji 2003 Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi , (pp. 125-134), Türkiye, (Ocak 2003)
Books
Harputlugil, G.U., Harputlugil, T., Yurtsever, B. (2014) "Mimari Proje IV V Stüdyosu Günlüğü Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi", Türkiye : Özer Matbaa
Harputlugil, T., Harputlugil, G.U., Yurtsever, B. (2014) "Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi Margem", Türkiye : Ankamat matbaacılık
Çelebi, G., Gültekin, A.B., Harputlugil, G.U., Tereci, A. (2008) "Yapı Çevre İlişkileri", Türkiye : Mimarlar Odası
Book Chapters
No Records
Other Publications
No Records
Editor in Scientific Journals
No Records
Referee in Scientific Publications
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Indoor and Built Environment, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) METU Journal of the Faculty of Architecture, 0
Member in Vocational/Scientific Bodies
Üye, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 2017-
Üye, Yapı Fiziği Derneği, 2011-
Üye, Mimarlar Odası, 1997-
Citations
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
ÇEVRESEL KONFOR VE ENERJİ TASARRUFU BAĞLAMINDA KONUT KULLANICILARI DAVRANIŞ PROFİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
9 0 0 0 0 0 9
2
A novel approach for renovation of current social housing stock based on energy consumption in Turkey: significance of occupant behaviour
Architectural Science Review
4 0 0 0 0 0 4
3
A prospect to develop thermally robust outline design and to explore its applicability to the different climate necessities of Turkey
International Journal of Low-Carbon Technologies
3 0 0 0 0 0 3
4
EFFECTS OF OCCUPANT BEHAVIOR ON THE ENERGY PERFORMANCE OF DWELLINGS A SENSITIVITY ANALYSIS
Journal of Architectural and Planning Research
2 0 0 0 0 0 2
5
Thermal Design of Turkish Schools: Prospects for an Improved Pre-design Process
Architectural Engineering and Design Management
1 0 0 0 0 0 1
Awards
(2013) "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması - Bursa-Nilüfer Kampüsü" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Roles in Conferences/Symposiums
No Records
No Records
Designs
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): Karabük Üniversitesi Malzeme Araştırma Geliştirme Merkezi (MARGEM) (Demir Çelik Enstitüsü ARGE Binası) [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2009
Art Activities
No Records
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Çankaya Üniversitesi
2014 1
Çankaya Üniversitesi
2008 - 2011 6
Çankaya Üniversitesi
2008 - 2019 9
-
2020 1
Jan Hensen
-
2005 - 2011 7
Merve Bedir
-
2008 - 2016 6
Pıeter De Wılde
-
2005 - 2009 5
Cüneyt Kurtay
Gazi Üniversitesi
2008 - 2023 4
Bengi Yurtsever
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2013 - 2014 3
Muammer Yaman
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2021 - 2023 3
Chrıstıan Stuck
-
2005 - 2006 3
Chrıstına Hopfe
-
2005 - 2006 3
Kemal Sarıca
Gebze Teknik Üniversitesi
2021 - 2023 2
Arzuhan Burcu Gültekin
Ankara Üniversitesi
2008 - 2009 2
Ayşegül Tereci
Kto Karatay Üniversitesi
2008 - 2009 2
Esin Tetik Kollugil
-
2021 - 2023 2
Gülfem İnaner
-
2021 - 2023 2
Merve Coşar
-
2023 2
Ezgi Taçoral
Erzincan Üniversitesi
2011 1
Emine Nihal Çetintürk
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi
2005 1
Merve Tuna Kayılı
Karabük Üniversitesi
2010 1
Demet Irklı Eryıldız
Maltepe Üniversitesi
2008 1
Mustafa Zeki Yılmazoğlu
Gazi Üniversitesi
2019 1
Eman Sasi
-
2019 1
Esra Sarıoğlu
-
2019 1
Gökhan Ünlü
-
2019 1
Gönül Utkutuğ
-
2004 1
Laure Itard
-
2011 1
Mariam Bara
-
2022 1
Matthieu Pedergnana
-
2019 1
Pieter De Wilde
-
2022 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
382.
49527 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
89.
4096 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
56.
2329 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49527
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4096
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2329
Anahtar Kelimeler Mimarlıkta Fiziksel Çevre Denetimi, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 10 120 0 0 85 0 54 35 90
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 640 . 516 . - - 565 . - 602 . 631 . 382 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 183 . 109 . - - 165 . - 179 . 198 . 89 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 122 . 59 . - - 95 . - 123 . 134 . 56 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 16 . 5 . - - 7 . - 19 . 20 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 52 . 10 . - - 25 . - 46 . 54 . 20 .
Toplam Yayın 1 3 0 0 4 0 3 4 4
Toplam Makale 0 3 0 0 2 0 1 1 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 0 0 2 0 2 3 2
Makale (SCI) 0 2 0 0 1 0 1 0 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 0 2 0 0 3 2
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 2 0 0