img

Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ

  • Faculty Of Architecture
  • Department Of Interior Architecture
  • -

Publications

Education History
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1989, 1994
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, , 1980, 1982
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1970, 1974
Foreign Languages
İngilizce, KPDS, 82, 1995
İngilizce, Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavı, 88, 1994
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Certifications
No Records
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Fiziksel Çevre Denetimi
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji Etkin Tasarım
Academic Titles
2016-, Profesör, Tam Zamanlı, Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Türkiye
2014-2016, Profesör, Tam Zamanlı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık, Türkiye
2012-2014, Profesör, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı, Çevre ve Ürünleri Bilimleri ve Teknolojileri, Türkiye
2008-2012, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık, Türkiye
2006-2012, Profesör, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık, Türkiye
1999-2014, Doçent, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık, Türkiye
1984-1994, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
1975-1984, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
Administrative Experience
2014-2016, Dekan, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Türkiye
2014-2016, Rektör Yardımcısı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Türkiye
2008-2009, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-2012, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2007-2008, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Theses Supervised
Burak Çağrı Ercelep, Yüksek Lisans, KARBON SALIMI VE ENERJİ TÜKETİMİ BAĞLAMINDA BETONARME TAŞIYICI SİSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KOCAEL, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Eda Nur Bucak, Yüksek Lisans, CONSIDERATION OF ADAPTIVE REUSE PROCESS WITHIN THE CONTEXT OF ENERGY-EFFICIENT BUILDING DESIGN STRAT, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Bengi Yağcıoğlu, Yüksek Lisans, EFFECTS OF BIOPHILIC DESIGN IN INTERIOR SPACE AND EVALUATION IN EDUCATIONAL BUILDINGS, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Serpil Paltun, Doktora, BİNA AERODİNAMİĞİNİN YAYA RÜZGAR KONFORU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR MODE, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kübra Demirel Öztürk, Yüksek Lisans, TÜRKİYE'DE YÜKSEK PERFORMANSLI BİNA TASARIM PRATİĞİNİN İNCELENMESİ, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İpek Şengül, Yüksek Lisans, The use of natural lighting throughout the history: A consideration within the context of environmen, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Omar Ali Alameen Alameen, Doktora, A methodology for sustainable housing policy in libya case: City of Tripoli, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ahmed Imad Abdulwahhab, Yüksek Lisans, Evaluation energy efficiency of the existing building by simulation program, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mohammed S.R Elıbıadı, Yüksek Lisans, Effect of daylight on students' behavior in libraries, Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Merve Tuna Kayılı, Doktora, Yüksek fırın baca tozu ve atık polietilen kullanılarak üretilen kompozit malzemenin yapıda kullanıla, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Solay Çiğdem, Yüksek Lisans, YERLEŞİM ALANININ PLANLAMA VE ENERJİ ETKİNLİĞİİLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2015, (Asıl Danışman)
Özlem Başaran, Yüksek Lisans, Kinetik gölgeleme elemanları entegre edilmiş bir binanın enerji etkinliğinin arttırılması, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Selçuk Sayın, Doktora, Performans tabanlı bina tasarımı için bir model önerisi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Orkun Alptekin, Doktora, Yapı malzemesi seçiminde yöntem araştırması ve bir model önerisi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Elif Özdemir, Yüksek Lisans, Enerji etkin binaların arkitektonik analizi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Selçuk Sayın, Doktora, Performans tabanlı bina tasarımı için bir model önerisi, 2014, (Asıl Danışman)
Tuğba Tetik Kurt, Yüksek Lisans, Mimarlıkta eski (geleneksel) ve yeni (modern) ikileminde süreklilik kavramı, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Merve Tuna, Yüksek Lisans, Bina derecelendirme sistemlerinde çevresel etki sınıflarının önemi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Serpil Tosun, Yüksek Lisans, Bütünleşik mimarlık sistemleri: Rüzgar türbinlerinin yüksek binalar ile bütünleşik tasarımı, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Canay Çamur, Yüksek Lisans, Isı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü değerlendirme yöntemiyle çevresel etkilerinin değerlendiril, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Gülsu Ulukavak Harputlugil, Doktora, Enerji performansı öncelikli mimari tasarım sürecinin ilk aşamasında kullanılabilecek tasarıma deste, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Hülya Şentürk, Yüksek Lisans, Yapı ürünlerinin çevresel etkileri: Bütünleşik ürün politikası bağlamında bir irdeleme, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Hatice Gönül, Doktora, Bazalt skoriasının taşıyıcı yarı hafif beton üretiminde kullanımı, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
İsmail Ağa Gönül, Doktora, Zeminle temas eden yapı kabuğu için ekonomik ısıl yalıtım kalınlığının seçilmesinde kullanılabilecek, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Gündüz Şule, Yüksek Lisans, Polistren agregalı hafif beton üzerine deneysel bir çalışma, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Orkun Alptekin, Yüksek Lisans, Binalarda iç hava kalitesi ve toz partiküllerinin iç mekan hava kalitesi üzerindeki etkilerinin ince, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Serap Baktır, Yüksek Lisans, Yapı malzemelerindeki teknolojik gelişmelerin mimari biçimlenmeye etkileri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Arzuhan Burcu Gültekin, Doktora, Yaşam döngüsü değerlendirme yöntemi kapsamında yapı ürünlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilme, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Gülay Ertan Tatlı, Yüksek Lisans, Çift kabuk cephelerin ekonomik etkinliğinin yaşam dönemi maliyeti analiziyle irdelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Göknil Gürbüz, Yüksek Lisans, Toprak yapı malzemesinin stabilizasyonu ve toprak bina yapım teknikleri üzerine bir araştırma, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Özer Doğan, Yüksek Lisans, Lastik agregalı betonların özelliklerinin deneysel irdelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Eda Gökçe Toprak, Yüksek Lisans, Gazbetonda elde edilen ısı yalıtım malzemesinin özellikleri ve yapı kabuğunda kullanım olanaklarının, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Murat Kılıç, Doktora, Kayın ve kavaktan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans özelliklerinin saptanması, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2004, (Asıl Danışman)
M. Ünsal Susam, Yüksek Lisans, Hafif çelik konutların konstrüksiyon özelliklerinin irdelenmesi ve bir uygulama örneği, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2003, (Asıl Danışman)
Alptekin Yıldız, Yüksek Lisans, Fotovoltaik modüllerin binalarda kullanımı ve PVSYST 3.21 yazılımı ile bir binanın simülasyonu, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2003, (Asıl Danışman)
Melisa Kıvanç, Yüksek Lisans, Çevresel etkileşim ve geri kazanım kapsamında ahşap yapı malzemenin irdelenmesi: Yonga levha üretim, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
Hare Küçükkılıç, Yüksek Lisans, Kültür varlıklarının onarımlarında kullanılan hidrolik kireç harçlarının özellikleri ve Kapadokya ka, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2002, (Asıl Danışman)
Turuğsan Arslankelle, Yüksek Lisans, Tutkallı tabakalı ahşap kirişlerin geniş açıklıklı strüktürel sistemlerde etkin kullanımının irdelen, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2002, (Asıl Danışman)
İsmail Ağa Gönül, Yüksek Lisans, Yapılarda zeminden kaynaklanan nemlenmeyi önleme yöntemlerinin belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2000, (Asıl Danışman)
Melek Özen, Yüksek Lisans, Düşey iç bölme elemanlarında seçim kriteri olarak mekanik dayanım, ses denetimi, yangın dayanımı ve, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 1998, (Asıl Danışman)
Courses Taught
2018-2019, Yapım Teknolojileri Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik - YTE501, Yüksek Lisans
2018-2019, Advanced Research Techniques - DSGN602, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Design Studio - INAR402, Lisans
2018-2019, Basics of Construction - INAR186, Lisans
2018-2019, Building Materials - INAR355, Lisans
2017-2018, Basics of Construction - INAR186, Lisans
2017-2018, Energy Efficient Building Design Strategies - DSGN617, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Advanced Research Techniques - DSGN602, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Design Studio - INAR402, Lisans
2016-2017, Advanced Research Techniques - DSGN602, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Design Studio - INAR202, Lisans
2016-2017, Energy Efficient Building Design Strategies - DSGN617, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Construction for Interiors - INAR287, Lisans
2016-2017, Basics of Construction - INAR186, Lisans
2013-2014, Yapı Projesi Stüdyosu, Lisans
2013-2014, Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Malzemeler, Yüksek Lisans
2013-2014, Kompozit Yapı Malzemeleri ve Bileşenlerinin Tasarım Kriterleri, Yüksek Lisans
2012-2013, Yapı Projesi Stüdyosu, Lisans
2012-2013, Kompozit Yapı Malzemeleri ve Bileşenlerinin Tasarım Kriterleri, Yüksek Lisans
2012-2013, Yapı Bilgisi, Lisans
2012-2013, Building Science, Lisans
2012-2013, Yapı Malzemesi, Lisans
2012-2013, Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Malzemeler, Yüksek Lisans
2011-2012, Ecological Architecture, Lisans
2011-2012, Konstrüksiyon Bilgisi II, Lisans
2011-2012, Mimari Proje 8, Lisans
2010-2011, Ecological Architecture, Lisans
2010-2011, Konstrüksiyon Bilgisi II, Lisans
2010-2011, Mimari Proje 8, Lisans
2009-2010, Konstrüksiyon Bilgisi II, Lisans
2009-2010, Mimari Proje 8, Lisans
2009-2010, Ecological Architecture, Lisans
2008-2009, Mimari Proje 8, Lisans
2008-2009, Mesleki İngilizce, Lisans
2008-2009, Mimari Proje 8, Lisans
2008-2009, Konstrüksiyon Bilgisi II, Lisans
2007-2008, Konstrüksiyon Bilgisi II, Lisans
Research Experience
No Records
Projects
Sürdürülebilir Yapı ve Kent Tasarımı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2018
Sürdürülebilir Yapı ve Kent Tasarımı: Gaziantep Bizim Şehir (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
The European Researcher s Mobility (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Uzman
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi 06 2003 72 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
TÜBİTAK IÇTAG I671 (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yönetici
INTAG 232 (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Uzman
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi MMF 06 98 16 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Uzman
Tema Vakfı Proje Uygulama Koordinatörlüğü ve İç Anadolu Temsilciliği Köy Kalkınma Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi 06 2005 49 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi 48 2013 1 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Intellectual Properties
(2021) Baca tozu katkılı düşük yoğunluklu polietilenden üretilen kompozit malzeme ve üretim yöntemi, BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma
Articles
Kayılı, M.T., Çelebi, G. (2021) "Environmental Properties of Environmentally Friendly Construction Materials: Recycled Ldpe Composites Filled By Blast Furnace Dust", Journal of Green Building, 16 (3) pp. 135-148 [AHCI] Link DOI
Kayılı, M.T., Çelebi, G., Güldaş, A. (2020) "MORPHOLOGICAL, MECHANICAL, THERMAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION MATERIALS: RECYCLED LDPE COMPOSITES FILLED BY BLAST FURNACE DUST", JOURNAL OF GREEN BUILDING, 15 (3) pp. 159-175 [AHCI] DOI
Çelebi, G., Sayın, S. (2019) "A practical approach to performance-based building design in architectural project", Building Research & Information, 48 (4) pp. 445-468 [SCI Expanded] Link DOI
Kayılı, M.T., Çelebi, G., Güldaş, A. (2018) "Sürdürülebilir YapıMalzemesi Hedefiyle Demir Çelik ve Plastik Endüstrisi Atıklarının Geri Kazanımı", Çukurova University, Journal of Faculty of Engineering and Architecture, 33 (2) pp. 33-44 [TR Dizin]
Alptekin, O., Çelebi, G. (2018) "Research Method for the Selection of Building Materials and a Model Proposal", Environment and Ecology Research, 6 (6) pp. 537-544 DOI
Kayılı, M.T., Veer, F., Çelebi, G. (2016) "Assessment of the energy savings and $$\hbox {CO}_{\varvec{2}}$$ CO 2 emissions reduction of glass structures through alternative demolition scenarios", Glass Structures & Engineering, 1 (2) pp. 435-449 [SCI Expanded] Link DOI
Alptekin, O., Çelebi, G. (2015) "Toz Partiküllerinin İç Mekân Hava Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Kafkas Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (1) pp. 30-49
G, H., J, H., G, Ç. (2011) "A prospect to develop thermally robust outline design and to explore its applicability to the different climate necessities of Turkey", International Journal of Low-Carbon Technologies, (0) pp. 1-10 [SCI Expanded] Link
F, S., G, Ç. (2011) "Bina Tasarımında Malzeme Seçimi için Model Çalışması", Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 14 (3) pp. 215-222 Link
G, Ç., S, T. (2011) "Bütünleşik Mimarlık Sistemleri Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı", Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 14 (3) pp. 179-186 Link
Çelebi, G. (2007) "Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkilerinin Bazı Normlar Bağlamında İrdelenmesi", Tasarım dergisi, (170) pp. 120-124 Link
G, Ç., M, K. (2007) "Nail and screw withdrawal strength of laminated veneer lumber made up hardwood and softwood layers", Construction and Building Materials, 21 (4) pp. 894-900 [SCI] Link
G, Ç., C, I., M, K., K, Ö. (2006) "The properties of composite laminated construction material produced with the layers of beech wood and paperboard made from waste paper", Journal of Applied Polymer Science, 101 (0) pp. 1943-1952 [SCI] Link
G, U., G, Ç. (2005) "Beypazarı geleneksel evlerinde uygulanan Tatlı Sıva üzerine bir inceleme", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20 (3) pp. 401-409 [SCI] Link
M, K., G, Ç. (2005) "Compression cleavage and shear resistances of composite construction materials produced from softwoods and hardwoods", Journal of Applied Polymer Science, 102 (0) pp. 3673-3678 [SCI] Link
Çelebi, G. (2003) "Environmental discourse and conceptual framework for sustainable architecture", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16 (1) pp. 205-216 Link
Çelebi, G. (2002) "Bina düşey kabuğunda Fotovoltaik panellerin kullanım ilkeleri", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17 (3) pp. 17-33 [SCI] Link
G, Ç., M, İ. (2000) "Şeffaf ısı yalıtım malzemelerinin güneşten ısı kazancı sağlamak bağlamında yapı kabuğunda kullanımı", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13 (1) pp. 149-159 Link
Conference Papers
Belay, M., Çelebi, G. (2022) "Analyzing sustainability of green product certification systems using indicators of sustainable product"", Beyond All Limits International Conference, , Università degli Studi della Campania, Italy , Campania, İtalya, (Mayıs 2022)
Kayılı, M.T., Çelebi, G. (2016) "The effect of waste material usage on embodied energy: An experimental study on construction material", Smart Metropoles, International Conference on Sustainable Build Environment , (Ekim 2016)
Çelebi, G., Kayılı, M.T. (2015) "Evaluation of Environmental Impact Indicators and Importance Weights of Construction Products According to Institutions and Systems", International Sustainable Building Symposium , (Mayıs 2015)
Serpil, P., Gültekin, A.B., Çelebi, G. (2015) "Investigation of Formal Structure of Building Aerodynamics Relationship of Building Form and Wind", International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY , (Mayıs 2015)
Nilay, K., Gültekin, A.B., Çelebi, G. (2015) "A Literature Survey on Energy Efficient Facade Systems in the context of Life Cycle Assessment Methodology", International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY , (Mayıs 2015)
Sayın, S., Çelebi, G. (2015) "A Review on Performance Based Building Design Models", International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY , (pp. 962-969), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2015)
Kanan, N., Çelebi, G. (2014) "Analysis of life cycle process in terms of legislation and suggestions in Turkey", 7th International Ege Energy Syposium, Uşak , (Haziran 2014)
S, T., G, Ç. (2010) "Relationship between wind energy and building form Building Aerodynamics", International Greenage Symposium – Mimar Sinan University, İstanbul- TURKEY , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2010)
M, B., U, H.G., G, Ç. (2010) "Bioclimatic Design in Türkiye Lessons From Past Visions For Future", CESB10 (Energy 1) , Prague, (Haziran 2010)
F, S., G, Ç. (2010) "A proposal model for material selection in sustainable building design", International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY , (pp. 215-220), Ankara, (Mayıs 2010)
G, Ç., S, T. (2010) "Integrated Architectural Systems Integrated Design of Wind Turbines with High Rise Buildings", International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY , (pp. 700-710), Ankara, (Mayıs 2010)
M, T., U, H.G., G, Ç. (2010) "Sürdürülebilir Tasarım Hedefine Doğru Örnek Konut Binasının Enerji Performansı Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul , İstanbul, Türkiye, (Mart 2010)
S, T., G, Ç. (2010) "Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Yapılar ile Bütünleşik Tasarımı Bina Aerodinamiği", 1. Uluslar arası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu: Yapılı Çevre, ODTÜ, Ankara, TURKEY , (pp. 53-58), (Ekim 2010)
F, S., G, Ç. (2009) "Environmental Impacts of construction materials", Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya - TURKEY , (pp. 360-364), Antalya, (Ekim 2009)
G, Ç., B, G.A., U, H.G., M, B., A, T. (2009) "Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Çevresel Ürün Bildirgelerinin Mimari Tasarım Süreciyle Bütünleştirilmesi", Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya- TURKEY , (pp. 246-251), Antalya, (Ekim 2009)
U, H.G., D, W.P., J, H., G, Ç. (2009) "Development of a Thermally Robust School Outline Design for the Different Climate Regions of Turkiye", 11th IBPSA Building Simulation Conference, Stratchclyde University, Glasgow, UK, July 27-30 1292-1298 (G. Harputlugil, P.D. Wild, J. Hensen ile).http://www.ibpsa.org/m_bs2009.asphttp://www.ibpsa.org/proceedings/BS2009/BS09_1292_1298.pdf , (pp. 1292-1298), Glasgow, (Temmuz 2009)
F, S., B, A.A., G, Ç. (2009) "Yaşam Döngüsü Değerlendirme ve Gabi Yazılım Programı Uygulama Örneği", Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya- TURKEY , (pp. 205-210), Antalya, (Ekim 2009)
Ö, D., G, Ç., E, Ö.S.T. (2008) "Properties of concrete with shredded waste tyres", 11th DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, Istanbul - TURKEY , İstanbul, (Mayıs 2008)
F, S., G, Ç. (2007) "Isparta yöresinde kullanılan yerel yapı malzemelerinin yapı konstrüksiyonlarında sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi", 5. Yıl Mühendislik Mimarlık sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, İsparta , (pp. 184-192), İsparta, Türkiye, (Kasım 2007)
B, G.A., G, Ç. (2007) "Life Cycle Assessment methodology in construction sector The importance of the usage phase", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, Nicosia- NORTHERN CYPRUS , Nicosia, (Şubat 2007)
B, G.A., G, Ç. (2006) "A Comparative analysis of National Environmental Product Declaration EPD Schemes a Proposal for Harmonisation", Built Environment & Information Technologies, 1st International CIB Student Chapters Postgraduate Conference, Metu, Ankara- TURKEY , (pp. 483-498), Ankara, Türkiye, (Mart 2006)
G, G., G, Ç. (2006) "Toprak malzeme ve binaların sürdürülebilir yapı ölçütlerine göre irdelenmesi", Üçüncü Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İTÜ, İstanbul , (pp. 439-451), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2006)
F, S., G, Ç. (2006) "Yöresel yapı malzemelerinin ısı yalıtımında kullanılması ve pomza üzerine bir araştırma", Üçüncü Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İTÜ, İstanbul , (pp. 395-405), Türkiye, (Kasım 2006)
B, G.A., G, Ç. (2006) "Yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve yasal düzenlemelerin Avrupa Birliği yapı sektörü kapsamında irdelenmesi", Üçüncü Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İTÜ, İstanbul , (pp. 505-515), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2006)
G, G., G, Ç. (2005) "Consideration of earth construction techniques in the context of earthquake resistance", Living in Earthern Cities: Kerpic’05, I.T.U. Istanbul- TURKEY , (pp. 28-36), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2005)
G, Ç., B, A.A. (2001) "Architectural Responsibilities within the context of sustainability", Livenarch 2001, International Congress of Livable Environments and Architecture, Karadeniz Technical University, Department of Architecture, Trabzon - TURKEY , (pp. 140-146), Trabzon, Türkiye, (Temmuz 2001)
Çelebi, G. (1998) "Development of a building system", 4th Design & Decision Support Systems International Conference in Architecture and Urban Planning, Eindhoven University of Technology, Maastricht, The Netherlands, 26-29 July , Maastricht, (Temmuz 1998)
Çelebi, G. (1996) "User participation in architectural design process Mamak Design and Construction Practice Workshop", Habitat II International Conference; NGO Forum, Istanbul- TURKEY , (Haziran 1996)
Çelebi, G. (1995) "The building system within the context of process of change and flexibility", VII Building and Life International Congress Chamber of Architects, Bursa Section, Bursa- TURKEY , Bursa, Türkiye, (Nisan 1995)
Books
Çelebi, G. (2008) "Yapı Çevre İlişkileri", : TMMOB. Mimarlar Odası
Book Chapters
Çelebi, G., Yazıcıoğlu, N.M.Ç., Tunçer, M. (2020) "Energy Efficient Building Design", : Springer, Cham
Paltun, S., Gültekin, A.B., Çelebi, G. (2017) "Lecture Notes in Civil Engineering 7", Cham/Almanya : Springer International Publishing
Other Publications
No Records
Editor in Scientific Journals
(Uluslararası - Dergi) GRID-Architecture, Planning and Design Journal, 2018,
(Uluslararası - Dergi) Gazi University Journal of Science, 2013, Editör
Referee in Scientific Publications
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Gazi University Journal of Science, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Applied Polymer Science, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) The Journal of Composite Materials, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Retail & Distribution Management, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Megaron - Yıldız Teknik Üniversitesi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sanat ve Tasarım Dergisi - Gazi Üniversitesi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Politeknik Dergisi - Gazi Üniversitesi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Construction and Building Materials, 0
Member in Vocational/Scientific Bodies
Üye, Alanya Gazipaşa Belediyesi Kent Estetik Kurulu Üyesi, 2015-2015
Üye, Mimarlar Derneği 1927, 2013-
Üye, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, 1995-
Üye, TMMOB Mimarlar Odası, 1975-
Citations
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Awards
(2021) "ULAKBİM UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik)"
(2007) "Uluslar arası yayınları teşvik ödülü" TÜBİTAK
(2007) "Uluslar arası yayınları teşvik ödülü" Gazi Üniversitesi
(2006) "Uluslar arası yayınları teşvik ödülü" TÜBİTAK
(2006) "Uluslar arası yayınları teşvik ödülü" TÜBİTAK
(2006) "Uluslar arası yayınları teşvik ödülü" Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Roles in Conferences/Symposiums
No Records
No Records
Designs
No Records
Art Activities
No Records
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Çankaya Üniversitesi
2020 1
Çankaya Üniversitesi
2020 1
Merve Tuna Kayılı
Karabük Üniversitesi
2015 - 2021 6
Sezgin F
-
2006 - 2011 6
Gültekin A B
-
2006 - 2009 4
Tosun S
-
2010 - 2011 4
Arzuhan Burcu Gültekin
Gazi Üniversitesi
2015 - 2017 3
Harputlugil G U
-
2009 - 2010 3
Kılıç M
-
2005 - 2007 3
Orkun Alptekin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2015 - 2018 2
Selçuk Sayın
Selçuk Üniversitesi
2015 - 2019 2
Abdulmecit Güldaş
Gazi Üniversitesi
2018 - 2020 2
Aydın A B
-
2001 - 2009 2
Bedir M
-
2009 - 2010 2
Gürbüz G
-
2005 - 2006 2
Hensen J
-
2009 - 2011 2
Doğan Ö
-
2008 1
Fred Veer
-
2016 1
Harputlugil G
-
2011 1
Hatputlugil G U
-
2010 1
Ilce C
-
2006 1
İmren M
-
2000 1
Kanan Nilay
-
2015 1
Meron Belay
-
2022 1
Nilay Kanan
-
2014 1
Özkan S T E
-
2008 1
Özkaya K
-
2006 1
Paltun Serpil
-
2015 1
Serpil Paltun
-
2017 1
Tereci A
-
2009 1
Tuna M
-
2010 1
Urak G
-
2005 1
Wild P D
-
2009 1